Politik

Daily Archives: June 14, 2006

USA:s goda eller dåliga rykte

Published by:

Det är intressant att se hur samma nyhet kan rapporteras på helt olika sätt runt om i världen. Pew Research, en välkänd amerikansk opinionsfirma har just publiserat en undersökning som får rubriken Amerika “största globala hotet” i SvD medan New York Times skriver Global Image of the U.S. Is Worsening, Survey Finds. New York Times skriver också att The polling was conducted before the completion last week of the Iraqi government or the killing of Abu Musab al-Zarqawi, the leader of Al Qaeda in Mesopotamia. Underförstått att om undersökningen hade hållits efter Bushs seger över al-Zarkawi så skulle siffrorna ha varit bättre.

Såna här undersökningar är givetvis rätt ointressanta, och den här kommer att avfärdas av de flesta amerikaner om de ens hör talas om den. Men den är ett bra exempel på hur människor i olika länder kan ha diametralt olika syn på samma händelser. Enligt Pew har t.ex. 25% av det amerikanska folket, dvs 75 miljoner människor, inte ens hört talas om övergreppen i Abu Ghuraib och Guantanamo mot 90% av människorna i de andra länderna i undersökningen. Och bland amerikaner under 30 år har bara 57 procent hört talas om övergreppen. Om man till det lägger att ytterligare omkring 75 miljoner amerikaner stöder Bush i Irak så inser man hur olika opinionsläget är i USA och EU.

En amerikan som läser undersökningen kan också dra en suck av lättnat över att America’s Image Slips, But Allies Share U.S. Concerns Over Iran, Hamas. Vilket kan läsas som att man antagligen skulle stödja en amerikansk attack mot Iran, och den amerikanska ekonomiska bojkotten av Palestina.

Men SvD, som har tagit den här nyheten direkt från TT, går heller inte helt skuldfri Medan Pew skriver att No Global Warming Alarm in the U.S., China så nämner inte ens TT och SvD den detaljen.

Detaljerna är är inte viktiga. Vad jag är intresserad av är hur olika man ser på omvärlden i olika delar av världen och därför hur olika samma nyheter rapporteras. Vi har filter och ser omvärlden genom dom.

 

[tags] USA, opinionsundersökningar [/tags]

Oljan, makten och framtiden

Published by:

USA:s, EU:s och de andra stormakternas ekonomiska makt har traditionellt varit basera på tillgången till billig olja. Nu, som Bhushan Bahree och Chip Cummings rapporterar i dagens Wall Street Journal, sid A1 Crude calculations, In Oil’s new Era, Power shifts to Countries with reserves så svänger pendeln allt kraftigare till de oljeproducerande ländernas fördel. I och med att Kina och Indien får allt större energibehov så beräknar International Energy Agency att jordens energiförbrukning kommer att öka 37% från dagens 85 miljoner fat per dag till 115 miljoner fat per dag fram till år 2030.

Hittills har oljeproducenterna enbart pumpat upp oljan och sålt den billigt till länder i första världen. Dessa har sedan förädlat den till mervärdesprodukter som man har sålt tillbaks till de oljeproducerande länderna. Men nu inser länder som Saudi Arabien och Iran att man kan bygga upp sina egna energibaserade industrier och sedan själva sälja mervärdesprodukter till första världen. Oljan är värd betydligt mer för dessa länder om den förblir i det egna landet.

 

[tags] USA, Olja, Energi, Mellanöstern, Iran [/tags]