Politik

Pentagons Irakrapport nu på Webben

Det amerikanska försvarsdepartementets kvartalsrapport om läget i Irak, Measuring Stability and Security in Iraq August 2006 Report to Congress In accordance with the Department of Defense Appropriations Act 2006 (Section 9010) har nu lagts ut på Webben i PDF-format på den här länken.

Det är en rapport som Pentagon egentligen inte har velat sammanställa men Kongressen har blivit mer och mer irriterad över Vita Husets vägran att ge de folkvalda i Washington insikt i hur kriget fortlöper och den här rapporten är en kompromiss mellan Kongressen och Vita Huset.

 

[tags] USA, Measuring Stability and Security in Iraq, Irak, Mellanöstern [/tags]

0 thoughts on “Pentagons Irakrapport nu på Webben

 1. Lennart

  Nadia: Bra påpekande. Just frånvaron av ett klart formulerat slutmål är mycket förvånande. Hur vet man att man har vunnit kriget? Hur kommer det nya Irak att se ut, kommer de amerikanska trupperna att bli kvar även när kriget är vunnit? Inget vet och ingen bryr sig längre om att analysera kriget annat än i rent militära termen. Kriget är över när man har dödat alla terrorister. Vad som händer därefter är det ingen som verkar bry sig om.

 2. Nadia

  Hej!

  Personligen är jag helt övertygad att om:

  – USA gav tillsammans med Irakiska politiker ett tydligt datum när trupperna ska lämna Irak.
  – Iraks regering häver den immunitets lag Bremer tillsatte (US trupper är immuna för åtal i Irak), ska hävas omgående.
  – Irakisk politisk miliser avväpnas och förbjuds

  DÅ skulle situationen i Irak förbättras enormt mycket. Att ingen Irakisk politiker och inte heller Bush et al vill genomföra detta säger enormt mycket om dem.

 3. Mr Brown

  Tack för klargörandet Lennart! Det du berättar antyder, som det ser ut från min begränsade horisont, att kongressen blivit mer restriktiv i förhållande till vita husets krigspolitik. Det förklarar kanske också en del av innehållet i rapporten, t.ex. fokuseringen på al-quaida i Irak.

  Det ska bli oerhört intressant att följa höstens kongressval ur det här perspektivet. Har redan noterat att Lamonts vinst över Lieberman.

 4. Lennart

  Herr Brun: Kongressens påtryckningsmedel är mycket stora för det är Kongressen som röstar fram krigsbudgeten. Kongressen kan stänga av kriget på sekunden gemom att vägra att rösta fram mer pengar.

  Vita Huset har motvilligt gått med på att förse Kongressen med mer information om kriget, bl.a. den här rapporten. Och man har också ställt höga militärer som John Abizaid, chefen för CENTCOM, till Kongressens förfogande.

  Men Kongressen får ännu inte all den detaljinformations som man skulle kunna få och som antagligen skulle bli väldigt graverande för regeringen. Bl.a. information om tortyr och övergrepp mot civilbefolkningen.

  Rumsfeld vägrade nyligen att ens komma till Kongressen för att vittna tillsammans med Peter Pace, chefen för försvarsstaben och John Abizaid, och kom först efter en skarp varning från Kongressen.

 5. Mr Brown

  En följdfråga är: vad har då Vita Huset kompromissat med (eller: vad behöver man inte rapportera om) och vad har kongressen använt som påtryckningsmedel?

 6. Lennart

  Senjor Brown: Bra fråga! Kongressen har tvingat Vita Huset att med jämna mellanrum informera om läget i Irak och den här kvartalrapporten är resultatet.

  Dvs initiativet kommer inte från vare sig Pentagon eller Vita Huset. Man kan lätt få det intrycket när man läser de svenska rapporterna. Det var det jag ville få fram.

 7. Mr Brown

  På vilket sätt menar du att rapporten är en kompromiss mellan VH och kongressen? Jag menar inte att ifrågasätta. Är bara nyfiken. Har skummat stora delar av rapporten så jag är en smula insatt i den, men undrar över dess betydelse för USA:s Irak-policy i framtiden.