Politik

The Lancet: Irakinvasionen har dödat 655 000 människor!

Den ansedda britiska medicinska tidskriften The Lancet har just publicerat en uppeseendeväckande rapport som visar att den amerikanska ockupationen av Irak hittills har dödat 655 000 människor.

Study estimates 655 000 excess Iraqi deaths since start of war
An estimated 655 000 more Iraqis have died as a consequence of the March 2003 military invasion of Iraq than would have been expected in a non-conflict situation, according to an

Rapporten är byggd på ett omfattande fältarbete i Irak och kan därför inte avskedas som propaganda. Det här är en bild av verkligheten i Irak.

 

[tags] USA, Irak, Mellanöstern, the Lancet [/tags]

0 thoughts on “The Lancet: Irakinvasionen har dödat 655 000 människor!

 1. Lennart

  Erik: Bra påpekat, håller helt med dig. Både Bush och Blair har varit utomordentligt skickliga på att vända fakta efter vinden så att de får folket med sig på fortsatt krig. Jämförelsen med hur Hitler vände och vred på den tyska opinionen i kriget på östfronten är slående.

  Man torterar inte, det finngs ingen motståndsrörelse i Irak, bara terrorister, man har inga planer på permanenta baser i landet. Och framför allt, en blackout på bilder från kriget, utom bilder på leende och tacksamma irakier tillsammans med amerikanska soldater.

  Det är slående hur Lancet-siffrorna omedelbart framställdes som “kontroversiella” i den amerikanska pressen.

  Eftersom kriget i Irak är ett befrielsekrig så kan det inte döda så många irakier, därför kan ipsi facto inte så många irakier ha dödats.

 2. Erik S

  Det finns en intressant aspekt på hur de som försvarar Irakkriget, i första hand Bush och Blair, reagerar på den nya studien med det höga estimerade dödstalet: De avfärdar den som “orealistisk” och ifrågasätter metodiken.

  Bortsett från att varken Blair eller Bush är några experter på denna typ av statistik, och sannolikt inte har någon stark naturvetenskaplig, matematisk eller statistisk bakgrund i i övrigt, så tycker jag det är intressant att de utan vidare accepterar ANDRA dödssiffror från ANDRA konflikter, som beräknats med nästan identisk statistik. Exempel på sådana konflikter där antalet döda skattats genom extrapoleringstekniker av samma slag som i Lancet-studien är t. ex. Kongo, Kosovo, Bosnien, Rwanda och Kambodja. I samtliga dessa konflikter, och i många andra, så har det INTE räknats kroppar, utan det har gjorts skattningar av hur många som beräknats ha dödats. Och att göra sådana skattningar är fullkomligt rimligt, enligt min mening. Faktum är att det förmodligen är det enda sättet att beräkna hur många som dör i olika konflikter, för ingen tror väl på allvar att det skulle vara möjligt att hitta alla kroppar i ett krig och räkna dem????

  Anledningen till att Blair accepterar t. ex. siffran 50 000 döda i Bosnien, men inte siffran 600 000 i Irak, trots att metodiken för att beräkna dödsfallen är likartad, är givetvis ideologisk i första hand, och har ingenting att göra med att metodiken skulle vara mindre rigorös i det senare fallet. I fallet med Bosnien var det “bra” med många döda, eftersom detta var ett argument för NATO, Storbrittanien och USA att ingripa militärt. Likaså är det “bra” att många beräknas ha dött i Darfur i Sudan, eftersom både USA och Storbrittanien pressar på mot regeringen i Sudan, bl. a. av ekonomiska orsaker och för att man är intresserad av landets oljetillgångar (vill bara påpeka att det INTE har räknats en halv miljon kroppar i Darfur heller, utan detta bygger också på beräkningar och extrapolationer).

  I fallet med Irak är det “dåligt” med många döda, så därför förkastar Blair beräkningarna som gjorts med samma metodik i de andra konflikterna, och som han och Bush då inte haft några svårigheter att acceptera. Det är lätt att inse hyckleriet här: varje någorlunda insatt människa måste inse att ALLA skattningar av döda i ALLA konflikter genom historien är behäftade med stor osäkerhet. Det är t. ex. ingen som säkert vet om det “bara” var 700 000 som dog under Pol Pots styre i Kampuchea eller 3 miljoner eller 1.8 miljoner som ligger mitt emellan, och som är den siffra som brukar presenteras. Men oavsett om vi pratar om Irak, Kampuchea, Kosovo, Rwanda eller Bosnien så är sådana här osäkra siffror DET ENDA vi har, och då får vi vara beredda att acceptera dem som provisoriska sanningar. Oavsett om de är ideologiskt aptitliga eller ej.

  Så vad är mitt huvudbudskap? Jo, Bush och Blair har givetvis all rätt i världen att ifrågasätta Lancet-studien. Likaså har Sandbuzz rätt att resa frågan om de många döda i Darfur. Men både Bush, Blair och Sandbuzz måste då vara intellektuellt hederliga att erkänna att de 500 000 som tros ha dött i Darfur är en lika osäker (eller säker) skattning av de 600 000 som nu tros ha dött i Irak. Man kan inte acceptera vissa siffror helt okritiskt bara för att de passar ens ideologiska filter, medan förkasta andra siffror för att de inte passar ens ideologiska filter. Man måste vara beredd att se sanningen i vitögat, utan skygglappar.

 3. sandbuzz

  “Och om vi är överens om att det som sker nu i Sudan är fruktansvärt, har du verkligen då presenterat ett bra försvar för vad USA har gjort i Irak sandbuzz?”

  Nej Klas, jag presenterade inte ett försvar vad USA gör i Iraq. Det är väl dokumenterat på min blog och andra bloggar att jag motsätter mig invasionen i Iraq. Innan invasionen startade finns det documenterat att jag var mycket tveksam inför invasionen…

  “Det verkar snarare som om du försöker försvara amerikanerna genom att stänka motbeskyllningar omkring dig. Det är nästan som om du ville säga

  -Vaddå varför kan inte Bush dräpa en halv miljon irakier när de gör vad de gör i Sudan?”

  Nej Klas, poängen var att så länge US är inte inblandad (Darfur, Sudan) så får det inget mediautrymme. Då skiter media (och många anti-USA’re) vad som händer i andra länder…Jag är åtminstonde konsekvent och kan kristisera USA för ett misshandlat krig i Iraq och samtidigt kritisera världens slutna ögon för tragedin i Darfur…

  Jag har bland annat varit med om en diskussion på blog.ca och samtyckt till att vi (Canada) ska ta våra brödrar och systrar (US) dragging, sceaming and kicking, if need be, out of Iraq, NOW. Jag inser nu att det kanske inte är en så bra idé, då det kan eskalera våldet i Iraq till ett fullt ut inbördeskrig, men det visar jag vill ha slut på våldet i Iraq och att för dig skriva: “-Vaddå varför kan inte Bush dräpa en halv miljon irakier när de gör vad de gör i Sudan?” är endast ett billigt försök att plocka hem en poäng…

 4. Klas Sandberg

  Och om vi är överens om att det som sker nu i Sudan är fruktansvärt, har du verkligen då presenterat ett bra försvar för vad USA har gjort i Irak sandbuzz?

  Det verkar snarare som om du försöker försvara amerikanerna genom att stänka motbeskyllningar omkring dig. Det är nästan som om du ville säga

  -Vaddå varför kan inte Bush dräpa en halv miljon irakier när de gör vad de gör i Sudan?

  Siffrorna yr omkring. Det håller jag med om.

  George Bush har själv nämnt siffran 30 000 dödsoffer. Den uppgiften fick han av allt att döma från webbsajten iraqbodycount.org. Den drivs av en grupp exilirakier och har gott rykte för att vara vederhäftig men det finns trots det en fallgrop med dess uppgifter.

  De bygger sina uppskattningar på medierapporter. De flesta av alla dödsfall i Irak rapporteras INTE. De som driver webbsajten har själva uttryckligen medet att deras siffror måste vara tilltagna i underkant. Rejält i underkant.

  Lancets uppgifter ligger nog närmare sanningen. Såvitt jag vet publicerade en rapport i oktober 2004. Då uppskattade de antalet dödsoffer till 100 000 människor. De flesta skall ha dödats av amerikanska bombräder mot irakiska städer.[i] Notera gärna att själva undersökningen i Irak gjordes i september 2003. den visar med andra ord hur många som dödades under själva invasionen och direkt efteråt.

  Och antalet offer var i själva verket rejält stort redan då.

  Från de amerikanska och brittiska regeringarna möttes den rapporten först med förstumning, sedan av energiska dementier och misstänkliggöranden. Faktum är att på många konservativa bloggar dök det upp en svärm av själutnämnda experter på statistik som förklarade att detta kunde omöjligt stämma och att metoden var fel, etc.

  Å andra sidan:

  Ingen regeringsföreträdare har trätt fram med den ”riktiga” siffran. Faktum är att det enda den brittiska och amerikanska regeringen har presterat förutom dementier och misstänkliggöranden… har varit ännu mer dementier och misstänkliggöranden.

  Det skulle ha verkat mer övertygande om någon hade framträtt med ett ”här är den riktiga siffran”. Samma regeringar har förövrigt inte haft några som helst problem när samma metod användes för att räkna fram siffrorna för dödsoffren i Darfur

  Och nu en ny undersökning. Nu tror man alltså att antalet dödsfall, över vad som är naturligt kan ligga mellan 400 000 och upp till 700 000.

  Är det rimligt?

  Jag tror det. Juan Cole, som noggrant följer rapporterna från Irak påpekar att striderna är omfattande i landet nu.

  Ytterligare ett problem är att Irakiernas hälsotillstånd är försvagat.

  Redan när invasionen brakade loss var tillgången på livsmedel och läkemedel kroniskt dålig på grund av elva års sanktioner. Under ockupationen har flera sjukdomar som tyfus och gulsot kommit tillbaka med full styrka. En fjärdedel av alla irakiska barn uppges vara undernärda. Det kan mycket väl bidra till att späda på antalet dödsfall. Lägg därtill att elförsörjningen är opålitlig. Det betyder i sin tur att vattenpumpar och luftkonditionerings maskiner faller ifrån.

  Det är enklare att dö numera.

  Om vi vänder blicken till de som gett upphov till detta helvete på jorden, George Bush och Tony Blair så kommer de att gå en behaglig framtid till mötes.

  Visst, deras eftermäle kommer visserligen att bli uselt men de kommer att framleva sina dagar komfortabelt, Bush på sin ranch och Blair i sitt nyinköpta palats. De kommer troligtvis att vara mycket välförsörjda med styrelsearvoden, föreläsningsarvoden och andra fringisar som beundrande vänner kommer att hopa över dem. Kanske så småningom författa urskuldande själbiografier och i sinom tid avlida, lugnt och behagligt mellan rena lakan.

  Varsin fängelsecell hade passat de båda bättre.
  _____________________________
  [i] ” Mortality before and after the 2003 invasion of Iraq:cluster sample survey” av Les Roberts, Riyadh Lafta, Richard Garfield, Jamal Khudhairi, Gilbert Burnham i Lancet den 29 oktober 2004

 5. sandbuzz

  Rättning: Hur som helst, de senaste siffrorna från Lancet är jämförbart med dödandet i Darfur, Sudan.

  Det är inte bara det enorma dödandet som är förskräckligt, utan 2 miljoner människor är på flykt från mördarna i Darfur provincen.

 6. sandbuzz

  Marcin: “spelar det någon roll?”

  Marcin, jo jag tycker det spelar en roll. Varje död människa är en för mycket, så storleken har en betydelse i bedömningen hur våldsamt ett krig är. Man kan göra mycket skada med statistik, speciellt statistik som aldrig går att bevisa eller motbevisa. Och vi som människor måste kräva att det finns sanningar i rapporter.

  Jag tycker att man ska vara oerhört försiktig när och hur man rapporterar dödsoffer.

  Hur som helst, de senaste siffrorna från Lancet är mindre jämfört med dödandet i Darfur, Sudan. Men det hör vi knappast något om i media. Undrar varför? Kan det ha något samband med att US är inte inblandad? Skrev om Darfur i Maj:
  http://sandbuzz.blog.ca/2006/05/23/darfur_sudan~824200

 7. Marcin

  Sandbuzz, mycket riktig iaktagelse.
  30 000 mot 150 000 – 300 000
  är de värden som det talades om förr.
  Ligger sanningen någonstans mitt emellan ytterkanterna på dagens värden?
  Förresten, spelar det någon roll?

 8. sandbuzz

  I am confused…Var det inte The Lancet som i fjol för ca. ett år sen gjorde en estimation att 50,000 till 130,000 hade dött i Iraq sedan invasionen? Enligt de nya siffrorna så ska 1438 människor dött varenda dag de senaste 365 dagarna om man räknar på den tidigare max. estimationen!

  T. Lindholm, Nej det är inget fullskaligt inbördeskrig i Iraq, not yet…

 9. Marcin

  Jag funderar över en sak.
  De här människorna som har beslutat om handligar
  som ledde till att så många människoliv har gått
  till spillo, kan de någonsin ställas inför rätta?

  Lever vi i ett system där en individ kan avlivas
  för att denne berövat en annan livet, medan
  en annan går fri efter att ha berövat tusental
  andra människors liv?
  Var är skillnaden mellan en diktaror och en demokrat?

  Låt stå!

 10. Lennart

  Det är klart att det är Bush-regeringen som har ansvaret för kriget. Som ockupationsmark har de ansvaret för civilbefolkningens säkerhet. De är ytterst ansvariga för varenda död Irakier.

 11. Per Paterson

  Är det verkligen USA:s fel att det blivit inbördeskrig i Irak, det är väl ändå irakiernas eget ansvar? USA är naturligtvis ansvariga för invasionen, men om alla irakier valt att samarbeta och arbeta för demokrati när deras diktator förlorat makten, hade situationen antagligen sett helt annorlunda ut.

  Vi vet heller inte vad som hade hänt i Irak om USA inte invaderat. När Saddam dött eller mördats hade kanske ett mycket större inbördeskrig brutit ut eller inte, ingen vet.

 12. T Lindholm

  Inte att förglömma heller att Buch har orsakat ett Inbördes krig i Irak som pågår för fullt, pluss att landet är okuperat.
  Mr Buch har verkligen ställt till ett riktigt helvete för Irakierna som dom sent kommer att glömma!