Politik

Debatten om Israellobbyns inflytande på USA:s MellanösternpolitikKlicka på bilden

Förutom tillgången till billig olja så har Israel och dess nationella säkerhet varit det helt dominerande målet i USA:s Mellanösternpolitik sedan staten Israels grundande.

Fram till Irakkriget har den största posten i USA:s utlandshjälp har alltid gått till Israel, som också får omfattande icke bokförd militärhjälp som inte räknas in i den officiella hjälpen.

Hur påverkar den starka fokuseringen på Israels militära säkerhet USA:s Mellanösternpolitik? Det är en fråga som inte är politiskt rumsren här i USA men den 23:a mars skrev John Mearsheimer och Stephen Walt en artikel på det temat. John J. Mearsheimer är professor vid det berömda University of Chicago och Stephen M. Walt är professor vid Harvard Universitys Kennedy School of Government.

 

[tags] USA, Israel, Mellanöstern,The Israel Lobby, London Review of Books [/tags]