Politik

Tjocksteffe erkänner inte

Rättegången mot Tjock-Steffe Eriksson i Los Angeles har blivit uppmärksammad inte bara här i Kalifornien. Nu när rättegångsförhandlingarna har börjar i Los Angeles så gavs Tjock-Steffe möjligheten att erkänna ett mindre brott som skulle ge honom ett fängelsestraff på två år och fyra månader, för att spara rätten tid och pengar.

Det är ett vanligt förfarande här i landet och kallas plea bargaining och fungerar vanligtvis mycket bra i ett land där rättsväsendet inte har de resurser som behövs för att klara alla rättegångar.

Men Tjock-Steffe, som måste använda en svensk tolk för att kommunicera med rätten, vägrar och det är utomordentligt farligt för det betyder att han nu riskerar att istället få elva års fängelse.

Eftersom han till att börja med befann sig i USA helt olagligt så kommer han också att utvisas men det är inte klart om han kommer att bli tvingad att först avtjäna sitt straff eller inte.

By Peter Y. Hong skriver om rättegången mot Tjocksteffe i Los Angeles Times: Ferrari Driver Turns Down Plea Deal

 

[tags] USA, Stefan Ericksson, Tjock-Steffe [/tags]