Politik

Härdsmälta i Irak

Alla de stora amerikanska tidningarna har förstasidesartiklar om de stigande amerikanska förlusterna i Irak. Bara idag har tio eller elva amerikanska soldater dödats i Irak, och säkert tio gånger så många sårats. Det är siffror som är de värsta på länge, speciellt om man betänker att de amerikanska soldaterna i dag är betydligt bättre beväpnade och utrustade än någonsin tidigare.

Under de första två åren av Irakockupationen ville Donald Rumsfeld spara pengar så de amerikanska soldaterna försågs inte med pansarvästar eller bepansrade Hummerjeepar. Istället fick oroliga föräldrar själva köpa pansarvästar och skicka till sina söner eller döttrar Irak. Flera hundra amerikanska soldater dog på grund av att de inte hade den utrustning de behövde.

 

[tags] USA, Irak, Mellanöstern [/tags]

0 thoughts on “Härdsmälta i Irak

 1. Lennart

  Kerstin: Jag kunde inte säga det bättre själv. “Vinnarna” är också förlorare, som alla de psyksjuka amerikanska soldaterna efter Vietnamkriger visade. För att inte tala om alla sårade vietnameser och de gigantiska ekologiska skadorna.

 2. Kerstin

  Lennart:
  Och de psykskadade efter ett tidigare krig bildade Hells Angels!
  Tala om positiva effekter på hemmafronten, av krigande utomlands, och av att inte ta hand om sina återvändande soldater på ett effektivt och förnuftigt sätt. Varje krig är egentligen en ren samhällsförlust även för de “officiella vinnarna”.

 3. Lennart

  Klas: En de främsta problem som de amerikanska soldater som har turen att överleva kriget brottas med är psykiatriska. Jag har inte siffrorna framför mig men det psykiska lidande som hundratusentals unga amerikaner idag genomgår är hjärtskärande. Tiotusentals av dom kommer aldrig att kunna leva riktiga liv. Vilket inte är förvånansvärt med tanke på att de har tillbringat upp till tre år i ett av världens grymmaste gerillakrig.

 4. Klas Sandberg

  Den vanligaste skadan som USA:s militärsjukhus har haft att behandla genom årens lopp är skrumplever, inte granatsplitter eller vägbomber, Aqurette.

  Jag vidhåller att yrkessoldaten troligen är överreklamerad.

  Den militära subkulturen på kasernnivå är inte så vacker som den framställs i Hollywoodfilmer. Det är en subkultur som är genomdränkt av fylla, tristess och porr. Går man högre upp i den militära rangskalan lugnar det ner sig. De flesta befäl är lever däremot helt normala liv med familjer, och på med viss distans från kaserntillvaron.

  Jag frågar mig hur den soldat blir som lever permanent impregnerad av den drängstugeatmosfär som dominerar barackerna.

  Givetvis, allt eftersom en konflikt drar ut på tiden kommer brutaliseringens idiotlogik att ta ut sin rätt.

  Sedan övergår du till att veklaga över att drömmen om en ”upplysningstid” i mellanöstern gått upp i rök. Den ” … skulle innebära en utmaning mot islam och dess motstånd mot fri kapitalism.”

  Jag frågar mig om du inte blivit litet förvirrad här och råkat blanda ihop Islam med kommunismen här Aqurette. Vare sig fundamentalisterna eller det religiösa etablissemanget har, såvitt jag vet, gett sig till att förespråka planekonomi. Därtill kommer att enligt ditt senaste inlägg skall tydligen inte bara terrorismen bekämpas utan tydligen Islam som sådant.

  Det som framför allt gått upp i rök här är drömmen om att återupprätta den vite mannens börda Aqurette. Inte sprida demokrati. Det är möjligt att du blandat samman de båda också.

 5. Per

  Undra vad som är en framkomlig väg till lugn och stabilitet i Irak?

  Om det inte fungerar att ena Irak varför inte dela det i tre delar, fast då uppstår väl frågan hur olja/gas tillgångarna skall fördelas.

  Fast USA kan ju välja att ta det lungt och avvakta, under tiden spelar soldaterna kort inom den gröna zoonen tills sunni, shia och kurder krigat färdigt, varför riskera livet i onödan?

  Förr eller senare tar väl kriget slut, fast senare kan bli mycket senare. Jag tror att USA stannar i Irak i två år till och att nästa president tar hem trupperna under första mandat perioden.

 6. C. L. K. Aqurette

  Om professionalisering och sexuella övergrepp är argument mot yrkessoldater så borde det gälla även exempelvis hjälparbetare, vilka ju ofta varit inblandade i ett omfattande sexuellt utnyttjande. Men jag tror Klas Sandberg har fel i att yrkessoldater beter sig värre än värnpliktiga. Snarare är Kerstin inne på rätt spår när hon liknar Irak med Vietnam och den desperata situation som många oförberedda soldater hamnar i. Det som från början kanske var motiverat med goda avsikter blir en fråga om egen överlevnad, vilket brutaliserar. Det är med så terroristerna i Irak vinner sina framgångar. Förlorarna är irakierna och alla som drömmer om demokratisk utveckling i Mellanöstern. Vinnare är vänstern som är angelägen om att skada USA och hindra framväxten av en liberal demokrati i Mellanöstern. Logiskt eftersom en Upplysningstid i den muslimska världen skulle innebära en utmaning mot islam och dess motstånd mot fri kapitalism.

 7. Kerstin

  Sedan handlar det också om var trupper strider.
  De flesta soldater eller gerillakrgare, bli mycket effekivare och är mycket mer motiverade när de strider på och för hemmaterritoriet mot invaderande soldater/arméer, medan de invaderande soldaterna sällan uppfattar att de verkligen försvarar sina egna territorier. De kan luras att tro det – en tid, men förr eller senare inser de vad det är utsända att offra sina liv för, och då rinner motivationen av dem. Inte så få blir narkomaner på kuppen och knark brukar inte göra folk till effektivare soldater. Möjligen blir somliga av dem effektivare men samtidigt urskillningslösa mördare och gansters, men som väl Klas Sandberg menar, urskillningslöst mördande från en invaderande armés sida stärker bara moralen och försvarsviljan hos dem som kämpar för sitt eget territorium.

  Det är ju så populärt att använda biologiska förklaringar till allting idag (något jag oftast är starkt kritisk till, men som ibland inte är helt fel). Det förundrar mig att man aldrig jämför krigande/stridande människor med aggressivitet bland djur.
  De flesta territorieförsvarande djur fördrar att inte slåss, men drivs de, av aggressiva angripare (av den egna eller en annan art), allt närmare kärnan i sitt eget territorium tilltar deras benägehet att slåss – för där börjar det handla om vinna eller dö för deras del, i synnerhet om det inte finns områden att fly till, och mitt inne i det egna territoriet kan de förvandlas till veritabla stridsmaskiner. Där handlar det direkt om “du eller jag”.

  Detta är precis vad amerikanska soldater har upplevt, både i Vietnam på sin tid och nu i Irak och alldeles oavsett om de varit värnpliktiga eller legoknektar. De har i praktiken tvingats (eller lurats) in på främmande territorium, där de efter en tid inser att de inte kunnat lita på en enda av dem de en gång kanske trodde att de kom för att befria, och då urartar sådana ockupationer- säkert som amen i kyrkan.
  I det läget har reguljära arméer mycket svårt att upprättahålla en anständig ordning i det ockuperade området. I de flesta fall blir det helt omöjligt för dem, såvida de inte dödar hela den ockuperade befolkningen, vilket väl skulle kräva ett antal atombomber för att åstadkomma.

  De som bara råkat hamna i en situation de inte tänkte sig, vilket gäller de flesta av de amerikanska soldaterna, kommer i slutänden bara att kämpa för den egna överlevnaden, här och nu, och börjar ofta att agera enligt principen “bättre att föregå än att föregås”, vilket ger samma effekt, att öka de ockuperades försvarsvilja.

  Sedan är det säkert så att rena legosoldater, som Sandberg skriver, är mer benägna att bete sig illa mot de ockuperade och därmed bidrar till att snabbare skapa en situaion av totalt misstroende ökad försvarsvilja från de ockuperades sida.
  Den som slåss embart för pengar drivs inte av patriotism, av demokratiska ideal, av önskan att befria, eller av Guds vilja, vad du vill! De drivs i första hand av önskan att sko sig själva och somliga, de verkligt psykotiska, drivs bara av att få kickar av att slåss och mörda.

 8. Petra L

  Tack Klas, för att du delar med dej av ditt kunnande! Du får min uppskattning!

  Lennart, USAs militärer verkar sitta i en självförvållad rävsax. Man kan ju bara hoppas att de lär sej något av det inför framtiden…

 9. Klas Sandberg

  Det finns en fånig dyrkan av ”yrkessoldaten”. Icke minst bland engelska och amerikanska skribenter.

  Han ställs ofta upp som en positiv kontrast mot den värnpliktige ”amatören”. Ibland verkar de närmst tro att den kontraktsanställde soldaten är en slags övermänniska som kan upphäva alla militära naturlagar.

  Normalt behöver en reguljär armé en tio-mot-ett överlägsenhet gentemot en gerillarörelse för att kunna vinna.

  ”Men det gäller inte oss.” kunde jag läsa på en brittisk insändarsida. ”Våra soldater är professionella. Det där drabbar bara värnpliktiga amatörer.”

  Det verkar numera som om yrkessoldater visst kan misslyckas.

  Svenska militärer med lång erfarenhet från internationella uppdrag och som kunnat följa truppkontingenter från många olika nationer ansåg faktiskt att det är svårare att bibehålla disciplinen bland yrkessoldater än bland värnpliktiga. Värnpliktiga soldater är fortfarande förankrade i civila värderingar. Yrkessoldater, i synnerhet de som underkastats lång och grym disciplin är mer benägna att gå överstyr, i synnerhet om de inte är under högre befäls uppsikt. Det kommer allehanda problem med övergrepp mot civilbefolkningen, stölder, svarta börs handel, våldtäckter och prostitution.

  Det skapar helt enkelt en typ av soldat som inte kan något annat i denna världen än att vara militär.

  Ett exempel på det är från Bosnien på 1990-talet när just Kanadensiska soldater fick i uppdrag att undsätta ett övergivet mentalsjukhus. Efter ett tag övergick de till att utnyttja patienterna sexuellt varefter svenska soldater från Norbat II i all hast fick avlösa.

  Samma problem har grasserat bland de amerikanska yrkessoldaterna i Irak. Klagomålen från irakierna har varit legio om att de under husundersökningar ofta passar på att plocka åt sig vad de hittar av pengar och värdeföremål i människors hem.

  Du skriver om hur den Kanadensiska armén under andra världskriget bara använde värvade soldater sandbuzz.

  Faktum är att den snarare är ett skolexempel på hur vanskligt det är att försöka utkämpa en utdragen konflikt med en värvad armé. Du kunde ha noterat att den hade kroniska problem att få fatt på ersättningsmanskap. Medan de brittiska och amerikanska förbanden ständigt fick ersättningsmanskap för alla förluster så skrumpnade 1:a första kanadensiska armén i nordvästra Europa samman och blev aldrig sig lik efter Normandie-striderna. I full desperation fick man till sist skicka 15 000 tvångsvärvade, men hela tre fjärdedelar deserterade av dessa innan de kunde skeppas ut.

  Så det var nog litet si och så med omtanken om ”…din och dina föräldrars frihet och demokrati ” som du så kärnfullt uttryckte det.

  Nästan inga andra större krigförande makter försökte sig på något liknande experiment. Inte heller gjorde det neutrala Sverige där som du vet hundratusentals soldater låg inkallade vid gränserna, bland dem min farfar. En stum påminnelse till herrar Hitler och Stalin om att det trots allt inte var helt kostnadsfritt att försöka ta landet.

 10. Per

  Sandbuzz, du som har koll på Kanada nu för tiden, hur är det med sjuk och tandvård där?

  I Sverige fick jag betala 87% av senaste tandläkar besöket och läkarmottagningen har telefontid mellan 8.30 – 9.15 dvs 45 minuter om dagen, som jämförelse kan jag upplysa om att banken har öppet mellan 08.00 – 20.00. Däremot är de duktiga på att dela ut gula, röda och gröna piller som kostar 1,2 öre att tillverka och effektivt dämpar alla symptom även om man alltid får ett par nya (förstoppning, muntorrhet, trötthet, apati, etc) och sjuksköterskorna springer och delar ut proteindrinkar i pappersfoile förpackningar med sugrör och säger att det är jättebra för det har läkemedelsbolagsförsäljaren sagt till dem. Denna innehålls lösa välfärd värderas väldigt högt av svenskarna och de betalar gärna 1369 miljarder i skatt för detta och ändå klarar inte staten av att leverera 100% skattefinansierad tandvård som skulle kosta 2 miljarder, fast vi har väldigt goda lönevillkor och pensionsvillkor för politiker i Sverige, prioriteringar är absurda.

  Intressant att världens mest legetima demokrati, Schweitz, som ofta genomför bindande folkomröstningar landat på ett skatteförtryck på 30.0% av BNP och Canada ligger nära på 33.5% och Sverige är världssämst på 51.1%.

  Jag bodde i Vancouver i Kanada 1980-1982 det var väldigt vackert där.

 11. sandbuzz

  Kerstin, you really pi$$ me off. Canada’s Armed Forces är en yrkesarmé, en sk legoarmé som du så elegant utrycker dig. Där finns utbildade läkare, lärare, ingenjörer och annat löst folk som vill mörda och misshandla. Hälften av Canada’s Armed Forces består av reserver som har andra yrken, ie. akademiska, arbetare osv…
  Förhållandet är liknande i US…
  Under WW2 bestod Canada’s armé av över 1 miljon frivilliga “legosoldater” i Europa som försvarade din förbannad rätt att yttra dig och leva i frihet och demokrati…De var inga värnpliktiga soldater utan soldater som brydde sig om din och dina föräldrars frihet och demokrati…Något man inte kan anklaga Svenskar för…Du vet inte vad du pratar om…

 12. Kerstin

  POS:
  Glömde: Legoarméer har alltid bestått av fattiga som inte haft andra möjligheter att försörja sig, samt av sjuka individer som vill slåss, mörda eller misshandla!

 13. Kerstin

  Sedan är det ju så att militären i USA har lockat arbetslösa och unga människor utan möjligheter att bekosta sig en utbildning, med att de får just en sådan inom armén.
  Alltså, man använder de underpriviligerade som kanonmat i krigen. De där som inte ser andra möjligheter till utbildning och arbete på grund av fattigdom!!! Utsuderat klassförtryck ser jag detta som.

 14. sandbuzz

  “Inte ett ord nämns givetvis om att de med rätt stor säkerhet antingen kommer att få livshotande skador eller också kommer att komma hem i en kista.”

  Hur vet du det? Inbillar du dig verkligen att de som tar värvning hos US Forces inte har en inkling att de kan skickas till Iraq, skadas eller värre, dödas?

  Canadensiska trupper i Afghanistan är fullt medvetna om att de kan få hemresa i en body bag, och jag tror knappast Amerikanska soldater är dummare än så…

 15. Lennart

  Hans: Man använder en mängd psykologiska knep som alla är avsedda att få unga människor att gå i döden för sina ledare. Här i USA får rekryterarna psykologisk utbildning i hur man framställer det militära som något coolt där unga människor kan ‘finna sig själva’ och hjälpa nationen. Inte ett ord nämns givetvis om att de med rätt stor säkerhet antingen kommer att få livshotande skador eller också kommer att komma hem i en kista. Min yngste sons skolkamrat föll för de där locktonerna och vilar nu på en kyrkogård här i Silicon Valley.

 16. Hans

  Egentligen är det båda sorgligt och märkligt att makthavare kan övertyga unga män (och ibland kvinnor) om att man skall gå ut och riskera livet för “fosterlandet” eller något annat abstrakt. Att människor låter underordna sig på det viset, och att någon har samvete att tvinga andra till något sådant.

 17. Lennart

  Per: Ja en demokratisk seger, speciellt om man skulle få kontroll över båda kamrarna skulle vingklippa presidenten.

  Men republikanerna har ett ental äss i rockärmen som kan komma att förhindra en sån seger.

 18. Guardian

  Lennart

  Ännu en högintressant bloggning om Irak.
  Du skriver att “Det enda som skulle kunna stoppa honom är en klar demokratisk seger i båda kamrarna i kongressen nu i novembervalet”, men hur ser det ut på den ekonomiska sidan då?

  Att själva krget är underbudgeterat vet ju alla, men vart får man alla pengarna att stoppa i detta svarta hål?
  Skulle inte ekonomiska aspekter kunna tvinga USA ut ur Irak?

  Sedan en helt annan sak, du som har koll, kan du inte blogga lite om den svenske uppfinnaren Lantz, som håller på att bli bestulen på sina uppfinningar i rättsrötans USA?

 19. Marcin

  Talade med en man från norra Irak och han sade
  att de inte kommer lämna landet. Inte helt i alla
  fall.

  Ps. Om ni google earthar Kirkuk så brinner det där
  fortfarande, medan oljekällorna runt Grozny har slockant
  på de nya kartorna.
  Fallujah kartan är fortfarande från före invasionen.
  hej

 20. Per

  Presidenten har veto och kan stoppa förslag från kongressen (senaten och representanthuset), om demokraterna får majoritet i senaten eller representanthuset eller båda, så kan de stoppa presidentens alla förslag. Han blir då en “sitting duck president” om jag förstått det rätt.

 21. Staffan

  Jag vet inte hur det funkar over there, skulle en demokratisk seger i båda husen kunna stoppa ockupationen av Irak? Och tror du att det skulle bli resultatet?