Politik

Chockbud från Baghdad: USA förlorar slaget om Baghdad

Under försommaren stod det klart för det amerikanska Irakkommandot att man höll på att förlora Baghdad till gerillan och Sunni- och Shia-milisen. Svaret var en stort upplagd operation med namnet Amaliya Ma’an ila Al-Amam – Forward Together som skulle rensa ut Baghdad och säkra staden och den irakiska regeringen.

Nu kommer chockbudet direkt från Maj. Gen. William B. Caldwell IV, det amerikanska militärkommandots talesman i Irak att offensiven har misslyckats. (Se nedan).

Det här verkar bli sista spiken i kistan för den amerikanska ockupationen i Irak. Om man inte kan säkra Baghdad så kommer situationen i landet snabbt att förvärras och det är svårt att se hur George Bush kan klamra sig fast i Irak länge till.

De amerikanska motgångarna i Irak har nu nått katastrofala proportioner och resultatet kommer inta att låta vänta på sig. Det faktum att små gerillagrupper med billiga och primitiva Improvised Explosive Devices (IEDs) har kunnat besegra världens starkaste armé är sensationellt och kommer att försvara USA:s position inte bara i Mellanöstern.

Kirk Semple and John O’Neil skriver om det misslyckade slaget om Baghdad i New York Times: Baghdad Strategy Has Not Succeeded, U.S. General Says

 

[tags] USA, Irak, Mellanöstern, Baghdad [/tags]

0 thoughts on “Chockbud från Baghdad: USA förlorar slaget om Baghdad

  1. Kerstin

    Knappast sensationellt, Vietnamn – you remember?

    En konventionell armé har nästan aldrig en chans på andra människors/nationers hemmaplan om dessa människor tar till gerillataktik.

    Men befinner man sig i en idévärld så tror man ju att the “real world” inte spelar någon roll. Då tror man att man kan organisera världen precis enligt egna idéer. Det kan man inte, varken i krig eller i politik.