Politik

The Best Practice: hur aktivister försöker förbättra den amerikanska sjukvården

Med 800 000 läkare, mer än två miljoner sjuksköterskor och flera miljoner annan sjukpersonal borde den privatiserade amerikanska sjukvården, som den svenska Alliansen vill införa i Sverige, vara den bästa i världen.

Så är det nu inte utan den ineffektiva och oförklarligt kostsamma amerikanska sjukvården har länge varit ett av landets problembarn.

Så sent som i slutet på 1990-talet var felaktiga rutiner och diagnoser den femte vanligaste anledningen till dödsfall här i USA.

En bidragande orsak till alla problem inom den amerikanska sjukvården är just att den i så stor utsträckning är privat. Det betyder att det inte finns någon offentlig insikt i hur sjukhusen sköter sig eller något incitament för sjukhusen att samarbeta, lära sig av varandra och utveckla s.k. best practices.

Vi har själva varit med om hur sjukjournaler försvinner ut i tomma intet. När min äldste son för ett par år sedan skar sig i tån frågade dom oss om han hade blivit immuniserad för stelkramp.

Ja men kan ni inte se det själva frågade jag förbluffat, ni har ju hans sjukjournal? Nej det kunde de inte för journalen fanns endast i pappersform och låg på en annan filial.

Större insikt utifrån, standardiserade rutiner, best practices, det är så som tusentals kvalitetsaktivister över hela USA nu försöker modernisera den tröga amerikanska sjukvården, bl.a. genom att införa moderna datasystem.

Ett bra exempel som jag själv har varit inblandad i är att koppla alla medicinska instrument som röntgenapparater och hjärt-lungmaskiner till webben (bakom sjukhusets brandvägg) så att man kan digitalisera och automatisera datahanteringen.

Det var i slutet av 1990-talet som läkare som Paul Batalden och Don Berwick började studera de kvalitetskoncept som länge tillämpades på Toyota och NASA i ett försök att modernisera den amerikanska sjukvården.

 

Läs fler inlägg om SjukvÃ¥rd

2008-05-19 Kommer Google Health att förbättra sjukvården?
2008-05-04 I globaliseringens fotspår: sjukvårdsturismen ökar snabbt i USA
2007-08-14 Kan Microsoft, Google och Web 2.0-tekonolgin reformera den amerikanska – och svenska – sjukvården?
2007-08-01 En söndag i Haight-Ashbury i San Francisco. Haight Ashbury Free Clinic, fri sjukvård för alla
2007-07-23 Nytt grepp för att få bukt på USA:s katastrofala sjukvårdsisuation: billigkliniker på snabbköpet för de fattiga.
2007-06-29 Vad USA:s krisdrabbade sjukvård kan lära sig av Frankrike och Sverige

[tags]Sjukvården i USA, Sjukhus i USA,The Best Practice, Chafrles Kenney, Sjukvård i USA, Hospitals in the United States [/tags]