Politik

Koppla webben till teven med Neuros Link och se på teve från hela världen

[print_link]Klicka på bilden

Neuros är ett intressant Chicago-baserat företag med tvp högintressanta produkter. Låt mig börja med den nyaste och återkomma till den andra, Neuros OSD senare.

Även om skillnaderna minskar mellan platt-TVn och datormonitorer så har teveapparaten fortfarande huvudplatsen i vardagsrummet eller i det amerikanska “familjerummet”.

Så trots att jag länge har kunnat se på svensk TV på mina olika datorer så vad det först nu i veckan som jag kopplade upp min dator till vår platt-TV via VGA-uttaget. Vi förvånades alla över att kändes så annorlunda att titta på SVT på “fin-teven” i vardagsrummet mot att titta på precis samma program på datamonitorn.

 

[tags] Media, Neuros Link, NeurosOSD, Set top boxes, Webben och TV, TV och Webben[/tags]