Politik

Bryan Burrough: The Big Rich. The Rise and Fall of the Greatest Texas Oil Fortunes

[print_link]Klicka på boken.

De senaste åtta åren har vi tack vare George Bush fått en helt grotesk bild av delstaten Texas, en av USA:s största och viktigaste.

Texas, som USA anexerade så sent som 1845, blev viktig tack vare de stora oljefyndigheter som gjordes där i början av 1900-talet. Fyra mäktiga män kom att dominera oljeindustrin i Texas och nu har Bryan Burrough skrivit en intressant bok om dessa män.

Det bör tilläggas att det var när oljefälten i Texas började sina som USA blev allt mer intresserad av oljefälten i Mellanöstern. Det bör också tilläggas att både George Bush och speciellt Dick Cheney skall ha sett Irakkriget som ett sätt för USA att säkra sitt oljebehov i generationer framöver.

 

Läs fler inlägg om Texas

[tags] Böcker, Bryan Burrough: The Big Rich,Texas, Böcker om Texas, Texas Oil [/tags]