Politik

Inte bara Ludwig. Alexander Waugh: The House of Wittgenstein

[print_link]Klicka på bilden

Fär den som har växt upp med Evelyn Waugh och hans son Auberon ‘Bron’ Waugh och deras böcker så är det ofrånkomligt att man också läser Brons son Alexander.

Hans bok om familjen Wittgenstein i det kulturella drivhuset i Fin de siècle Wien, inte bara Ludwig, filosofen utan hela hans familj, är en sån där kulturhistorisk gärning som borde ha utförts för länge sedan.

Orsakerna till att det inte har skett beror främst på att Ludwig Wittgenstein som flyttade till England från början sågs som en engelsk filosof, Bertrand Russells lärjunge och sedan efterträdare. I alla fall i den engelsktalande världen.

Det var först med Allan Janiks och Stephen Edelson Toulmins banbrytande bok Wittgenstein’s Vienna som den engelsktalande världen fick upp ögonen för vad det tysktalande Europa redan hade känt till i flera decennier, nämligem att Ludwig Wittgenstein och hans filosofi präglas av de tankegångar och det kulturarv som han växte upp med i Wien kring förra sekelskiftet.

Men även om vi alltså har känt till den roll som Wien spelade i Ludwig Wittgensteins filosofi så har ingen hittills brytt som om hans färgsprakande familj.

 

[tags]Fin de siècle Wien, Alexander Waugh, Ludwig Wittgenstei, The House of Wittgenstein, Böcker, Österrike, Wien, Vienna[/tags]