Politik

Varför den sjuka nyliberalismen i USA inte ens kan bygga bredband

[print_link]

Det är lätt att glömma – och den svenska Alliansen vill göra allt för att vi skall göra det – att det USA som blev världens enda supermakt faktiskt var ett vänsterland från Franklin D. Roosevelt på 1930- fram till Lyndon Johnson i mitten av 1960-talet.

Det var under de 30 åren som grunden lades till det USA som vann Andra Världskriget och sedan kom att dominera världen genom en blandning av ekonomisk och militär makt kryddat med en helt unik media- och marknadsföringsexpertis.

Det var under de åren som USA t.ex. byggde sitt gigantiska nätverk av motorvägar för att inte tala om en de mest avancerade välfärdsstater historien någonsin har sett.

Men sen var det slut och sen kom nyliberalismen, privatiseringar och skattesänkningar som idag har lett till en av de mest spektakulära ekonomiska kollapser i modern historia.

Och idag kan USA inte ens bygga ett modernt bredband!

Saul Hansell skriver i New York Times:The Broadband Gap: Why Do They Have More Fiber? – Bits Blog – NYTimes.com

 

[tags]Bredband, Broadband, Internet, Broadband in the United States, US broadband Amerikanskt bredband[/tags]

2 thoughts on “Varför den sjuka nyliberalismen i USA inte ens kan bygga bredband

 1. Kerstin

  Det var samma sak i resten av Västvärlden, snabb utveckling och ett välstånd för de många berodde just på kombinationen av statliga satsningar och privata företag. Privata företag har inget intresse av att ensamma satsa på infrastruktur som inte ger omedelbar ekonomisk vinst, och som ska fungera 50 år eller så. Om de hade det, så skulle inte Afrika vara i så stor avsaknad av infrastruktur ex.

  Så den politik av icke-statlig inblandning som USA, och senare resten av Västvärlden, slagit in på nu är helt enkelt en ren stagnations- och till slut tillbakagångspolitik. Fortsätter man som man börjat är det slut med Västvärldens dominans och istället kommer Asien att bli det här århundradets ledande område och vi kommer att bli akterseglade så det skrattar om det. Möjligen kommer ett storkrig först, som endera kan ändra situationen eller bara föröda och fördröja Västvärldens kräftgång och undergång som världsledande område.

 2. sandbuzz

  Du envisas med att kalla det nyliberalism, låt gå för det då, sen du inte vet bättre.
  Du vill antagligen ha statens interventioner i allt som rör individens liv. Ropen skalla: bredband för alla.
  Detta är REN socialism och slaveri.
  Jag kan inte få statens trälar att slåss för individuell frihet.

  Det ekonomiska systemet i USA är kapitalism, och kapitalism är ingen politisk ideologi, det är simpelt endast ett ekonomisk system, som KAN praktiseras i vilken politisk ideologi som helst.

  Nyliberalism är en politisk ideologi baserad på den klassiska liberalism från flera hundra år tillbaka.

  Bill Clinton och G.W. Bush förde en politik som står närmast socialliberalism, dvs. raka motsatsen till nyliberalism. Bush då blandat med konservatism.

  Proof of the pudding var att kongress och senaten stipulerade till bankerna att låna ut pengar till folk så de kunde äga sina hus.

  Så föddes Fanny och Freddy som lånade ut subprime lån till folk som inte ens hade råd med så stora mortgages.

  Detta var en direkt inblandning av staten i ekonomin som strider mot nyliberalismens principer.

  Att ni i USA har dåliga bredband är kapitalismens fel då det tydligt var inget intresse bland producenterna att bygga ett snabbt bredband.

  Kanske hade dom inte visionen att det var en god affärsidé?

  Jag har och har haft i många år ett bredband som ger mig 100 Mbps speed. De privata företagen i kommunikationer hade helt enkelt en bättre vision av framtiden i Canada och byggde ut nätet utan statens pengar och inblandning.

  Våra banker har nu blivit klassifierade som de säkraste i världen, och ligger på no. 1.

  Vi har 5 banker som ligger på 6’e, 7’e, 8’e, 9’e och 10’e plats i storlek i Nordamerika.

  Våra banker behöver inga bailout pengar från skattebetalarna, säger dom själva.

  Våra banker har genom åren agerat konservativt och inte följt hopplan i USA.

  Vi har inga foreclosure av huslån här, nästan hundra procent av huslånen betalas i tid till bankerna.

  Det liknar mer nyliberlism än något annat, och vi har knappast några känningar av den globala recessionen än, annat att vi kommer att känna av den potentiella kolapsen i USA då vår trade med USA ligger på 80% nivån…

  Det visar sig faktisk nu att Canada är mer liberalkonservativt än USA, vem kunde ha anat detta?

  Studera Ron Paul, han står i direkt motsats till den förda politiken i USA, dvs. rätten till liv, frihet och egendom. Ingen internationell intervention i andras affärer och stater. Minimal stat! Feds bara växer och växer i USA, detta är ingen nyliberalism utan socialliberalism.

Comments are closed.