Politik

Hängmatteläsning om USA 3: Godfrey Hodgson The Myth of American ExceptionalismKlicka på bilden.

De senaste decennierna har nationalism, chauvinism och tron på att den egna nationens överlägsenhet mattats rejält i Europa.

Antalet svenskar som vill invadera Norge eller ta tillbaks Finland eller Estland är försvinnande litet. Antalet tyskar som vill återerövra Alsace-Lorrainer eller Östpreussen antagligen ännu mindre.

De flesta ser idag ingen större skillnad på sitt eget land och andra länder, vi är alla länder i en alltmer globaliserad och sammankopplad värld, t.o.m. Island vill gå med i EU.

Men USA lider fortfarande av en märklig messianisk masspsykos där innevånarna är helt övertygade om att de lever i helt exceptionellt samhälle, God Bless America, ett samhälle som har fått guds uppgift att sprida demokrati, Hollywoodfilmer, hamburgare och amerikanska bilmärken till resten av världen. Ett samhälle som t.o.m. vägrar att acceptera det allmänt antagna decimalsystemet och föredrar sitt eget medeltida måttsystem.

Det är först på den allra sista tiden som en liten grupp amerikanska historiker som Thomas Bender i boken A Nation among Nations: America’s Place in World History. har börjar försöka ändra på den bisarra amerikanska bilden av sig själva.

Godfrey Hodgson är associate fellow vid Rothemere American Institute vid Oxford och han har skrivit en bok i Thomas Bendes anda där han går igenom amerikanernas vaneföreställningar om världen utanför USA:s gränser, en värld som de flesta amerikaner är helt ointresserade och helt okunniga om.

 

Länkar:

[tags]Godfrey Hodgson, Myth of American Exceptionalism, Thomas Bender,A Nation among Nations, amerikansk historia, USA history, USA och världen, US exceptionalism, Myter om USA, Lögner om USA, American history[/tags]

4 thoughts on “Hängmatteläsning om USA 3: Godfrey Hodgson The Myth of American Exceptionalism

 1. Björn Y

  Björn, Lennart:
  Storbrittanien har infört metersystemet, gamla måtten finns kvar vid sidan av, men är idag definierade metriskt.

  Det är bara USA, Myanmar och Liberia som inte infört metersystemet.

 2. Lennart

  Björn: Det här är faktiskt en rätt intressant fråga. Är inte EU intresserad av att införa standardiserade måttsystem?

 3. Björn Nilsson

  Storbritannien har så vitt jag vet kvar sitt “medeltida” måttsystem som är ungefär vad USA har också. Det är inte mindre logiskt än decimalsystemet från 1700-talet, däremot bygger det på en annan logik. Vad det gäller tidräkning går det ju ändå bra att jobba med den gamla babyloniska sifferbasen sextio, även i datorer.

  Å andra sidan startade USA med decimaler i myntsystemet medan England kom med det först tvåhundra år senare. Inom vetenskapen är det dock decimalsystemet som gäller var man än är. Som straff för sina missdåd borde USA åläggas att inför pund, shilling och pence, samt ställas under internationell förmynderskap eftersom man inte kan sköta sina affärer.

Comments are closed.