Politik

Democracy Now! viktigt progressivt TV-program från USA.

[print_link]

Även om USA politiskt sätt är nästan kvävande konservativt så finns det progressiva oaser litet här och där och en av de främsta är Amy Goodmans TV-program Democracy Now!

Democracy Now! är ett Public Service-program som alltså till skillnad från de flesta amerikanska medieföretag inte är privatfinansierat och därför inte behöver böja sig för privatföretagens intressen.

Man har ofta mycket intressanta gäster, ofta framstående akademiker som inte syns på de mindre intellektuella amerikanska kommersiella kanalerna.

Dagens program är typiskt med bl.a. Stephen Walt som är professor vid Harvarduniversitetets John F. Kennedy School of Government som diskuterar Obama-regeringens försök att sälja Afghanikriget till det inte ont anande amerikanska folket.

The Safe Haven Myth”–Harvard Prof. Stephen Walt Takes on Obama’s Justification for Escalating the Afghanistan War :

 

[tags]Progressiva Medier i USA, Medier i USA, Democracy Now!, Amy Goodman, Amerikansk TV , Public Service i USA[/tags]