Politik

Välfärdsligan. Bättre måttstock för välfärd och levnadsstandard än BNP per kapita?

Det land som har högsta BNP per kapita vinner, men är det verkligen rätt sätt att mäta välfärd?

Obamas försök att reformera det nedgångna amerikanska samhället har riktat uppmärksamheten på hur subjektivt BNP per kapita verkligen är som måttstock för levnadsstandard och välfärd och Eben Harrell skriver i New York Times om nytänkande på det här området: Searching for a Better Measure of Wealth Than GDP – TIME

 

Länkar:

[tags] Wall Street,US Economy, Ekonomin,USA-ekonomin, Timothy Geithner, Finansdepartementet i USA, Centralbanken i USA, Treasury Department, BNP i USA [/tags]