Politik

Daily Archives: March 1, 2010

Sjukvårdsmässan HIMSS 10 i Atlanta, USA halkar allt längre efter EU och OECD på sjukvårdsfronten

Published by:

[print_link]

Synnerligen intressant första dag på den stora IT i sjukvårdsmässan HIMSS 10 i Atlanta med omkring 28 000 deltagare sägs det.

I inledningstalet rådde det inget som helst tvivel om att USA ligger långt långt efter OECD-länderna på så gott som alla områden på sjukvårdsområdet, livslängd, barnadödlighet mm mm mm, något som ordföranden sade rent ut, med emfas bör tilläggas.

Klarare kunde han inte ha varit. Inga flagg- och pistolviftande medlemmar stormade dock scenen, alla visste redan det här. Vad man hoppas är att IT skall lösa USA:s efterblivenhet, något som jag dock tvivlar på.

En annan intressant sak som är symptomatiskt för hela det amerikanska samhället kom också fram i ett av mina besök vid ett företag i den stora mässhallen, nämligen det rent sjuka i att USA vägrar att anamma utländska måttsystem och standarder. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems version 10 är oerhört viktigt inom sjukvården; en standard som definierar de termer som används för att beskriva olikja slags sjukdomar inom sjukvården.

 

[tags]HIMSS 10 Sjukvård i USA, Sjukvård i USA och Sverige, [/tags]

Bojkotta Starbucks, vapenlobbyn tar över i USA, även i Silicon Valley

Published by:

[print_link]

USA som redan svämmar över med vapen och vapenvåld håller nu på att förlora alla hämningar när det gäller vapen.

Här i Atlanta där jag f.n. befinner mig, gör vapnen sig påminda överallt men i Kalifornien har det hittills varit olagligt att öppet bära vapen på bibliotek, i mataffärer, på biografer, i skolor osv.

Nu har vapenlobbyn med HD:s stöd bakom ryggen en landsomfattande kampanj för att föra in vapen överallt. Lärarna skall bära vapen för att kunna skjuta ner skolbarn, läkare skall kunna skjuta ihjäl patienter och vice versa.

 

[tags]Weapons in the United States, Starbucks Vapen, Vapenlobbyn i USA, National Gun Association, Vapenvåld i USA [/tags]