Politik

HIMSS 10, den stora IT och sjukvårdsmässan i USA

Bild från den stora IT och sjukvårdsmässan i Atlanta. 28 000 deltagare. Snöar ute.

Lennart

Posted via email from USABloggen

One thought on “HIMSS 10, den stora IT och sjukvårdsmässan i USA

Comments are closed.