Politik

Memristors, H.P.s viktiga genombrott på transistorområdet i Silicon ValleyKlicka på memristorn.

Ttrots att datorteknologin utvecklas i rasande fart så har grundkomponenterna, speciellt då den halvledarbaserade transistorteknoloigin inte förändrats nämnvärt under de senaste åren.

Men nu kan en ny revolution vara i faggorna om man får tro Silicin Valley-företaget H.P.

 

[tags] H.P. , Memristors, Transistorer, Silicon Valley, Innovationer i Silicon Valley, Dator-innovationer [/tags]