Politik

Den svenska IT-industrin måste lära sig av amerikanska inkubator-företagKlicka pä bilden.

Webb 2.0-teknologin parad med den mobila webben och ny hårdvara har vänt upp och ner på IT-världen. Man behöver inte längre företag med flera hundra anställda, det räcker med några dussin och två-tre pers kan bilda framgångsrika startupföretag.

Allt det här betyder att det behövs en helt ny infrastruktur. Kista och Silicon Valley byggdes under en tid när man tog för givet att IT-företag skulle förläggas i gamla traditionella fabriksområden. Så man byggde därefter.

Men idag är IT-distriktet SoMa, San Franciscos Söder, ett av de snabbast växande IT-områdena i världen. Orsaken är givetvis att det är lättare att förlägga små IT-företag i stan än ute i ett sterilt fabriksområde som Kista och Silicon Valley.

Jenna Wortham skriver i New York Times om hur s.k. inkubatorföretag nu blir allt viktigare få små IT-företag att växa och frodas: Betaworks, a New York Tech Incubator, Has Grown a Following – NYTimes.com

 

[tags] Web 2.0, bredband, Java, Webben, Internet, Datorer, mobile Internet, PHP, MySQL, LAMP stack,Incubators, Betaworks ,Y Combinator [/tags]