Politik

Kinas Nebula superdator näst snabbast i världen, Kina knappar in på USA

USA:s ställning som världens enda supermakt är till stor del baserad på dess superdatorteknologi, ett område på vilket de har en helt förkrossande övervikt över resten av världen.

Men nu som John Markoff skriver i New York Times så börjar Kina knappa in på det amerikanska försprånget: Chinese Edge Toward Supercomputing Record – NYTimes.com

A Chinese supercomputer has ranked as the world’s second fastest machine, surpassing European and Japanese systems and underscoring China’s aggressive commitment to science and technology. The Dawning Nebulae, based at the National Supercomputing Center in Shenzhen,

 

Länkar: Top 500.org, lista över världens 500 snabbaste superdatorer.

[tags] Kina superdatorer, Supercomputers China, Superdatorer USA, Supercomputers USA, China Nebulae Supercomputer, Kina Nebula superdator [/tags]