Politik

Superdatorer i datormolnen, Cluster Compute Instances, Amazon expanderar EC2

[print_link]

Traditionella superdatorer på Lawrence Livermore Laboratory i Silicon Valley.

När vi använder våra pekskärmsmobiler och läsplattor så är det oftast för att koppla upp oss mot tjänster i datormolnen. Den som använder Googles Gmail eller som många svenska bloggare, Googles Blogger, använder datormolnen utan att ens reflektera över det.

Idag kan den som vill hyra datorservrar i datormolnen på Amazon, många svenska företag använder molntjänster på Salesforce och IT-utvecklare kan snabbt skriva applikationer på Googles App Engine eller Microsofts Azure.

Nu kommer Amazon med en viktig ny molntjänst genom att göra det möjligt att köra svärmar eller klungor av datorer, s.k. superdatorer i Amazons datormoln EC2.

Det här är någonting som en del svenska datorintresserade länge har pysslat med genom att bygga s.k. Beowulf-klustrar. Men nu behöver man alltså inte skaffa hårdvaran själv, den ligger redo uppe i datormolnen och allt man behöver är ett kreditkort.

Werner Vogels skriver på bloggen All Things Distributed: Expanding the Cloud – Cluster Compute Instances for Amazon EC2 :

Cluster Computer Instances …have been specifically engineered to provide high performance compute and networking. Cluster Compute Instances can be grouped as cluster using a “cluster placement group” to indicate that these are instances that require low-latency, high bandwidth communication. When instances are placed in a cluster they have access to low latency, non-blocking 10 Gbps networking when communicating the other instances in the cluster.

 

Länkar och källor
Amazon Elastic Compute Cloud The Xen virtual machine monitor, Open Cloud Manifesto, Mosso, RightScale, Salesforce

[tags]Cloud Computing, Datormoln, Amazon EC2, RightScale, Amazon Cloud, Bitnami, LongJump, SalesForce,Cluster Compute Instances[/tags]