Politik

OpenStack: Rackspace och NASA skakar om inom Datormolnen


Det är busenkelt för startupföretag att börja hyra in sig datormolnen. Men när du en gång har börjat använda t.ex.virtuella avbildningar på Amazons EC2 så är det inte så lätt att sen byta till ett annat datormoln.

Behovet av en allmänt antagen datormoln-standard är stark och nu har Rackspace, ett av USA:s stora datormolnföretag, gått samman med NASA, rymdorganisationen ni vet, och lanserat OpenStack i hoppet om att snabbt få till stånd en allmän vedertagen molnstandard.

Ashlee Vance skriver i New York Times om den spännande utvecklingen:The Recipe for Clouds Goes Open-Source – Bits Blog – NYTimes.com

 

Axplock från den nordiska pressen:

DN.se – Nyheter – Toppnyheter,
DN.se – Kultur/Böcker

Länkar:Amazon Elastic Compute Cloud The Xen virtual machine monitor, Open Cloud Manifesto, Mosso, RightScale, Salesforce

[tags] Cloud Computing, Datormoln, Amazon EC2, RightScale, Amazon Cloud, Bitnami, LongJump, SalesForce,OpenStack, Rackspace NASA[/tags]