Politik

Daily Archives: August 15, 2010

Kommer USA igen och blir 2000-talets enda supermakt?

Published by:

[print_link]

Efter att ha lett alliansen som besegrat Nazityskland och Japan under Andra Världskriget och sen haft turen att se sin huvudfienden Sovjetunionen kollapsa 1991, så har USA under senaste två årtionden varit världens enda och helt ohotade supermakt.

Men under de senaste åren har en ny konstellation av konkurrenter vuxit fram: BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina knackar på dörren och den gängse uppfattningen är att USA nu efter de katastrofala krigen i Irak och Afghanistan parad med interna stridigheter, finansiella problem och en sammanfallande infrastruktur, nu kommer slutligen att backa och förlora sin privilegierade ställning.


Låt mig lägga fram en alternativ hypotes, nämligen att USA precis som efter nederlaget i Vietnam kommer att komma igen starkare än någonsin och dominera hela världen under de närmaste hundra eller mer åren.

Det finns klara indikationer på att så kan bli fallet.

1) USA är helt dominerande på den nya Internetteknologin från molndatorteknologin till den mobila webben, pekskärmsmobiler och läspattor. Speciellt datormolnen kommer att bli själva ryggraden i framtidens samhälle och dom är redan helamerikanska. USA dominerar också på superdatorområdet. 6 av de 10 största superdatorerna ligger t.ex. i USA.. Och världen är idag helt beroende av amerikansk webbsajter som Facebook, Google, Twitter osv.

 

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt,SvD – Senaste nytt,Politiken.dk Seneste nyt

[tags]USA Supermakt, Framtidens USA, Supermakten USA, Superpower USA, USA Mellanöstern, USA Obama[/tags]