Politik

提笔忘字, dator och mobiluppkopplade kineser glömmer sitt skriftspråk

[print_link]

Dert kinesiska språket är egentligen ett väldigt lätt språk att lära sig. Betydligt lättare än t.ex. japanska, koreanska och arabiska, och eftersom grammatiken är så enkel, även lättare än franska och tyska.

Vad som gör kinesiskan svår är inte det talade utan det skrivna språket. De kinesiska tecknen är ideogram, abstrakta symboler där uttalet inte är kopplat till tecknet.

Man måste hålla uttalet på sådär en 2500 tecken i huvudet och när man ska slå upp nya tecken så har kinesiskan ett mycket komplicerat lexikalt system som gör att det kan ta dyrbara sekunder eller t.o.m. minuter att hitta varje nytt tecknet.

Judith Evans skriver på AFT:s websajt om hur dagens unga kineser, som utsätt för alltmer engelska på datorskärmar och mobiler, nu börjar glömma hur man skriver allt fler av de kinesiska tecknen: China’s wired youth forget how to write :

Surveys indicate the phenomenon, dubbed “character amnesia”, is widespread across China, causing young Chinese to fear for the future of their ancient writing system.

 

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt

[tags]Kinesiska, Chinese writing, 提笔忘字, Kineserna glömmer de kinesiska tecknen[/tags]

One thought on “提笔忘字, dator och mobiluppkopplade kineser glömmer sitt skriftspråk

  1. Bertil

    “83% av de tillfrågade i en undersökning sade sig ha problem med att minnas hur man skriver vanliga tecken.”

    Och hur många hade sådana problem för tjugo år sedan? Det vet man nog inte. Då betyder den där undersökningen inte så mycket.

    Vad jag har förstått är det där med kinesisk tecken-glömska mest förmodanden och allmänna gissningar. Problem att skriva kinesiska har nog vanliga kineser haft i alla tider.

Comments are closed.