Politik

Immanuel Kant och svenska mediers skeva bild av Kalifornienvalet

Hur riktig, glöm objektiv, är den bild vi får av händelser i utlandet? Immanuel Kant, den store tyske filosofen som skrev Kritik der reinen Vernunft och andra lättlästa filosofiska alster hävdade att vi inte står utanför världen och observerar den objektivt, vi projicerar vårt eget synsätt på världen, vi ser vad vi kan se, vad vi inte kan se det kan vi aldrig heller se.

Årets Kalifornienval är ett mycket bra exempel på hur var vi befinner oss och vilken synvinkel vi har helt bestämmer vad vi ser. För svenska medier handlar årets val här i Kalifornien så gott som uteslutande om proposition 19, om marijuana ska legaliseras eller inte.

Stefan Åsberg Och Andreas Lieberman skriver t.ex. på SvT om just marijuana-propositionen: Legalisering av marijuana splittrar Kalifornien – rapport | svt.se

 

Länkar:

[tags] Kalifornien, San Francisco, Turist i Kaliforninen, Stilla Havet, Hollywood. Silicon Valley, Mojaveöknen, Los Angeles, Sacramento, San Joaquindalen,2010 Elections, Proposition 19, Marijuana i Kalifornien[/tags]