Politik

Ambassadspioneriet och den svenska regeringens USA-bild.

Säpo spionerar, på Finland?

Ambassadspioneritet eller kanske vi bör kalla det “Ambassaddramat” i Stockholm lyfter på förmaket till Sveriges relationer till USA och även till vårt gemensamma krig i Afghanistan.

För på Säpos egen hemsida så står det så här

En stor del av verksamheten bedrivs i form av så kallat underrättelsearbete. Genom det hämtar vi in information för att kunna vidta nödvändiga skyddsåtgärder och avslöja brott. Verksamhet som bedöms vara särskilt skyddsvärd följer och skyddar vi kontinuerligt.

När Säpochefen Anders Danielsson nu säger att han är helt ovetande om det amerikanska underrättelsearbetet mot svenska medborgare så säger han i klartext att Säpo inte bedriver något som helst underrättelsearbete för att försäkra sig att USA inte skadar Sveriges intressen.

Och eftersom Säpo får sina instruktioner från regeringen så visar det med all tydlighet hur aningslös den svenska attityden mot USA är.

Henrik Berggren skriver i Dagens Nyheter: Övervakning: Endast Sverige svenska poliser har – DN.se

Inte minst finns en fråga om den svenska säkerhetspolisens agerande. Antingen är den “ vilket den påstår “ ovetande om de amerikanska aktiviteterna, vilket väcker frågan om dess kompetens. Eller också har man varit införstådd, vilket reser en än mer oroande fråga om dess lojalitet mot svensk demokrati och svenska medborgare. Nu inleds i alla fall en förundersökning. Bedriven av “ Säpo.

 

Länkar: Säpo

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt,SvD – Mest kommenterat, Expressen: Nyheter, Expressen: Nyheter

[tags] Säpo, Ambassadspioneriet, USA-ambassaden, USA-spioneri i Sverige, US espionage in Sweden [/tags]