Politik

De nya globaliserade flygplatsstäderna. John Kasarda och Greg Lindsay: Aerotroplis, the Way We’ll Live Next

[print_link]


Klicka på bilden.

Globaliseringen sveper obönhörligt över världen och har nu, som vi sett
äntligen nått Mellanöstern.

Men hur ser globaliseringens infrastruktur ut? Hur rör sig idéer, tjänster, människor och varor runt jorden?

Globaliseringen har flera komponenter. Den ena är kunskapsstäder som Silicon Valley och San Francisco här i norra Kalifornien, den andra flygplatser med avancerad lasthantering och kringliggande och ofta specialbyggda städer.

John Kasarda, lärare vid University of North Carolina at Chapel Hill Kenan-Flagler Business School, har skrivit en bok tillsammans med Greg Lindsay med titeln Aerotroplis, the Way We’ll Live Next, om det nätverk av flygplatser och storstäder som utgör stommen i den nya globaliserade världen.

Greg Lindsay skriver en stort upplagd artikel om boken i Wall Street Journal där han liknar de nya kommunikationslederna vid den gamla Sidenvägen som knöt Kina samman med Europa innan man 1498 upptäckte sjövägen till Indien och senare även Kina : Cities of the Sky. From Dubai to Chongqing to Honduras, the Silk Road of the future is taking shape in urban developments based on airport hubs. Welcome to the world of the ‘aerotropolis.’ :

…In places like Dubai, China, India and parts of Africa, cities are being built from scratch around air travel, the better to plug into the global trade lanes overhead.

 

[tags] Aerotropolis, John Kasarda, Aerotroplis the Way We’ll Live Next, Globaliseringen, Sidenväven [/tags]