Politik

Hur Kaliforniens extremdemokrati förvandlade staten till en “failed state”


Klicka på Kalifornien.

Kalifornien har så gott som alltid varit USA:s framtidsland; skilt från resten av landet genom de gigantiska Klippiga Bergen. Jag minns själv hur jag upplevde San Francisco första gången jag kom hit, det var som att komma från den kalla norden och landa i solen i Barcelona .

Men trots alla de fantastiska förutsättningarna som Kalifornien faktiskt har, trots alla naturrikedomar, trots alla smarta människor, trots alla världsledande universitet så har något har gått snett här i Kalifornien. Idag är delstaten, en av världens största ekonomier, närmaste att likna vid en s.k. failed state.

 

[tags] Kalifornien, California, Jerry Brown, San Francisco, Los Angeles, Hollywood, Silicon Valley,Kalifornien budget [/tags]

One thought on “Hur Kaliforniens extremdemokrati förvandlade staten till en “failed state”

  1. Björn Nilsson

    Californierna kanske skulle skicka en delegation till Schweiz för att studera hur man får demokrati på basplanet att fungera? Schweizarna röstar ju om allt möjligt i sina kantoner utan att de rasar samman. (Ibland röstar man ju konstigt, men i alla fall…) Är det möjligen så att USAmerikaner är för omogna för att klara av sånt här, de är för upptagna av sin individual pursue of happiness för att se till de stora sammanhangen?

Comments are closed.