Politik

Patentkrisen i USA, regeringen prutar på patentkontorets budget


Klicka på bilden.

USA:s traditionella innovationsförmåga är under attack från EU och BRIC-länderna som aldrig förr. Oförmöget att locka till sig tiotusentals högutbildade ingenjörer och vetenskapsmän som förr så måste USA nu stå på egna ben. Men med ett krisdrabbat skolsystem och en djupgående strukturell ekonomisk kris som kan komma att vara i ett decennium, så måste regeringen i Washington för allt för att fostra den inhemska innovationen.

Så döm om allas förvåning när demokrater och republikaner, utan protester från president Obama, har vägrat att satsa triviala summor på USA:s patentkontor för att undanröja den treåriga kö som alla patentansökningar måste stå i innan de kan bli behandlade!

 

2 thoughts on “Patentkrisen i USA, regeringen prutar på patentkontorets budget

  1. roger

    Om jag fattar det rätt så önskade patentverket öppna en gräddfil för de som betalar en extra summa? Något som nekades till glädje för de mindre företagen som inte har råd att ställa sig i gräddfilen.
    Är ju inte bra med denna kö, men som detta förslag var utformat var det bra att det nekades.

  2. Björn Nilsson

    Det kanske skulle vara mindre stockning på patentkontoren om inte storbolagen gödslade omvärlden med dubiösa patentansökningar på allt mellan himmel och jord?

Comments are closed.