Politik

Färre privatläkare i USA förändrar den amerikanska sjukvården

Den amerikanska sjukvården håller på att genomgå en större förändring än någonsin sen USA grundades.

Amerikanska läkare har traditionellt haft sina egna små privatkliniker, vilket har gjort det omöjligt att standardisera sjukvården genom regionala s.k. Health information exchange.

Nu, med Obama-regeringens sjukvårdsinitiativ, den s.k. Patient Protection and Affordable Care Act så måste även små kliniker införa datoriserade elektroniska sjukjournaler, s.k. Electronic Medical Records eller Electronic Health Records, och det betyder att de måste införa dyra datorsystem.

Det här gör det omöjligt för allt fler läkare att fortsätta sina privata kliniker, samtidigt som de yngre läkarna föredrar att jobba för en fast lön på de stora sjukhuskedjorna.

Gardiner Harris skriver i New York Times om hur läkarjobbet nu håller på att förändras i USA: More Doctors Taking Salaried Jobs – NYTimes.com

Traditionally, American medicine has been largely a cottage industry. Most doctors cared for patients in small, privately owned clinics — sometimes in rooms adjoining their homes. But an increasing share of young physicians, burdened by medical school debts and seeking regular hours, are deciding against opening private practices. … As recently as 2005, more than two-thirds of medical practices were physician-owned — a share that had been relatively constant for many years, the Medical Group Management Association says. But within three years, that share dropped below 50 percent, and analysts say the slide has continued.

Ett intressant resultat av den nya utvecklingen är att läkarna nu inte längre alla röstar på det republikanska partiet, ett annat är att moderniseringen av sjukvården i USA nu kommer att gå snabbare. Men en tredje mindre positiv trend är att de stora aggressiva privata sjukhuskedjorna nu kommer att få ännu mer makt över patienterna, som i sin tur kommer att få ännu mindre valmöjligheter.

Axplock från den nordiska pressen:

DN.se – Debatt – Senaste debatta,
DN.se – Debatt – Senaste debatta, svt.se – SVT Opinion

Länkar:US. Department of Health and Human Services, California Department of Public Health, California Department of Healthcare Services, Patient Protection and Affordable Care Act

[tags] Health Care Bill, Sjukvård i USA, Sjukförsäkring i USA, Amerikanska sjukhus, Sjukhus i USA, Mayo Clinic,Massachusetts General Hospital, Johns Hopkins Hospital,Kaiser Permanente, Cleveland Clinic, Stanford Bio-X, Stanford, Hospital, Health 2.0,Patient Protection and Affordable Care Act, [/tags]