Politik

Daily Archives: June 30, 2011

Google +, Googles enda chans att överleva mot Facebook?

Published by:

Google + är Googles senaste, men långt ifrån första, försök att överleva mot Facebook. Vem minns inte Google Buzz, Orkut och Google Wave, alla misslyckade försök att slå sig in på den sociala webben.

Googles problem blir allt mer akuta allteftersom hotet från Facebook med dess slutna Webb växer sig allt starkare. Nu handlar det på sikt om Googles överlevnad, vilket är orsaken till att Google nu återigen satsar på sitt eget socialá nätverk.

Claire Cain Miller skriver i New York Times om Google+Google Introduces Facebook Competitor, Emphasizing Privacy – NYTimes.com

Continue reading

Lösning på Kaliforniens svåra budgetkris, republikanerna alltmer irrelevanta

Published by:

Den Kaliforniska budgetkrisen har, vad jag vet, knappast rapporterats i den svenska pressen, trots att Kalifornien alltmer har blivit USA:s ekonomiska drivmotor.

Att de flesta delstater har sina egna budgetkriser utöver den federala budgetkrisen visar hur allvarlig den amerikanska ekonomiska krisen verkligen är.

Men intressant nog har väljarna i Kalifornien tvingat fram en lösning som nu gör det möjligt för demokraterna att helt strunta i republikanerna i delstatens kongress och driva igenom sin egen budgetlösning.

Vauhini Vara skriver i Wall Street Journal om hur budgetkrisen i Kalifornien nu är på väg att lösas:California Budget Deal Shows GOP’s Waning Clout – WSJ.com

Continue reading