Politik

Daily Archives: July 12, 2011

USABloggen nu på Google +, redo att nätverka och mingla

Published by:

Google verkar nu ha öppnat upp
Google + och jag har själv gått med och startat en “Cirkel” för bloggen.

Så om någon som läser bloggen regelbundet vill nätverka och har en Gmail-adress så mejla mig så lägger jag till er, eftersom jag med stor säkerhet redan känner er.

Däremot kommer jag att vara litet mer försiktig med okända människor.

Google Plus är lätt och enkel att använda. Man skapar “cirklar” med vänner och kontakter av olika slag och kan sen skicka meddelanden, bilder, chatt osv precis som på Facebook. Jag tycker själv att Google Plus är betydligt enklare att använda än Facebook, och eftersom det samtidigt är integrerat med Googles andra funktioner så är det lätt att se hur Google snabbt kan skapa ett nytt socialt nätverk som kan bli en allvarlig konkurrent till Facebook.

Continue reading

Turista i Kalifornien: den storstilade Kaliforniska kusten och dess särpräglade kultur

Published by:

Foto Det Progressiva USA. Stilla Havskusten vid Santa Cruz 9/7/2011

Det finns aspekter på samhället som vi inte alltid uppmärksammar som vi borde.

Skulle Skandinavien någonsin har blivit så ekonomiskt framgångsrikt om inte Östersjön hade funnits och givit länderna direkt tillgång till kontakter från hela världen? Är USA:s akilleshäl det faktum att så stora delar av landet är avskuret från havet? Skulle Den Kristna Högern ens ha funnits om USA liksom Skandinavien hade haft ett gigantiskt innanhav som gav alla amerikaner tillgång till utlandskontakter?

Den Kaliforniska kusten, som sträcker sig upp genom Oregon och Washington, och ner till Mexiko, har en alldeles speciell kultur som borde uppmärksammas i svenska medier.

Continue reading

Crowd funding, Internetfinansiering av forskningsprojekt blir verklighet?

Published by:

Dagens vetenskapsmän, och akademiker av alla schatteringar för den delen, måste finansiera sina egna projekt genom att ansöka om anslag från stiftelser, organisationer och regeringsinstanser. Det tar ofta lång tid och en avsevärd del av själva forskningsprojektet och kräver dessutom kunskaper, kontakter och färdigheter som alla vetenskapsmän inte har. Den vetenskapsman som inte klarar pressen slås snart ut.

Men idag finns det webbsajter med namn som Kickstarter, IndieGoGo och RocketHub som används av entreprenörer av alla de slag för just för att söka finansiering av olika projekt, och som Thomas Lin skriver i New York Times så har en del mindre kända vetenskapsmän börjat vända sig till dom för att finansiera sina projekt: Scientists Turn to the Web to Raise Research Funds – NYTimes.com

Continue reading

The Gambler, pokerspelaren Obama och USA:s budgetunderskott

Published by:

Republikanerna har nu Obamas ballar och klämmer hårt på den allt mer desperate presidenten. Det handlar om pokerspelet kring USA:s gigantiska budgetunderskott där den republikanske kongressledamoten John Boehner från Ohio, republikanernas majoritetsledare i representanthuset, som leder förhandlingarna med Obama, helt klart ser sin chans att åsamka maximum skada genom att tvinga Obama till eftergifter allteftersom tidsfristen löper ut om några veckor.

Michael D. Shear skriver i New York Times om de allt mer dramatiska förhandlingarna: Obama Challenges Republicans and Democrats on Budget Deal – NYTimes.com

Continue reading

Pentagons DARPA satsar på billiga robotarmar och händer

Published by:

Pentagons Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA finansierar krigs-relaterad forskning för USA:s försvarsdepartement.

DARPA har spelat en mycket viktig roll i utvecklingen av bl.a. Internet Nu på senare år har man satsat på obemannade vapensystem som t.ex. självstyrande bilar. Men det är viktigt att påpeka att DARPA endast finansierar öppna projekt i periferin av Pentagons forskning. Vid sidan av DARPA finansierar Pentagon också mångmiljardprojekt direkt med vapenföretag, bl.a. här i Silico Valley som aldrig hade blivit så framgångsrikt om det inte hade varit för Pentagon-relaterade företag som Lockheed Martin Space Systems.

John Markoff skriver i New York Times om DARPAS senaste initiativ, att stimulera till In Robotics, Human-Style Perception and Motion Are Elusive – NYTimes.com
Continue reading

Heatwave: historien upprepar sig, finanskris och värmebölja slår ut USA

Published by:

Marylin Monroe sjunger We’re Having a Heatwave från ‘Alexander’s Ragtime Band, 1938.

When sorrows come, they come not single spies, but in battalions, så skrev William Shakespeare in Hamlet. Under 1930-talet förändrades det amerikanska samhället grunden genom två katastrofer, den stora Depressionen förenad med The Dust Bowl som ödelade hela 400,000 km2 av mark i Texas , Oklahoma, New Mexico, Colorado, och Kansas från 1930-1936. Hundratusentals bönder och deras familjer fick fly.

Nu verkar det som om den djupa ekonomiska kris som har bitit sig fast i USA också den kommer att vara betydligt längre än någon hittills har väntat sig, och även den verkar nu bli åtföljd av brutala värmeböljor som slår ut det amerikanska jordbruket i stora delar delar av landet.

Kim Severson och Kirk Johnson skriver i New York Times om torkan och värmeböljan som slår hårt mot det amerikanska jordbruket: Drought Spreads Its Pain Across 14 States – NYTimes.com

Continue reading