Politik

Crowd funding, Internetfinansiering av forskningsprojekt blir verklighet?

Dagens vetenskapsmän, och akademiker av alla schatteringar för den delen, måste finansiera sina egna projekt genom att ansöka om anslag från stiftelser, organisationer och regeringsinstanser. Det tar ofta lång tid och en avsevärd del av själva forskningsprojektet och kräver dessutom kunskaper, kontakter och färdigheter som alla vetenskapsmän inte har. Den vetenskapsman som inte klarar pressen slås snart ut.

Men idag finns det webbsajter med namn som Kickstarter, IndieGoGo och RocketHub som används av entreprenörer av alla de slag för just för att söka finansiering av olika projekt, och som Thomas Lin skriver i New York Times så har en del mindre kända vetenskapsmän börjat vända sig till dom för att finansiera sina projekt: Scientists Turn to the Web to Raise Research Funds – NYTimes.com

As research budgets tighten at universities and federal financing agencies, a new crop of Web-savvy scientists is hoping the wisdom — and generosity — of the crowds will come to the rescue. While nonprofit science organizations and medical research centers commonly seek donations from the public, Dr. Calkins, an adjunct professor of biology at Evergreen State College in Olympia, Wash., and Dr. Gee may have been the first professional scientists to use a generic “crowd funding” Web site to underwrite basic research.

[tags] , [/tags]”/>

Thomas Lin skriver i New York Times om Scientists Turn to the Web to Raise Research Funds – NYTimes.com

In January, a time when many scientists concentrate on grant proposals, Jennifer D. Calkins and Jennifer M. Gee, both biologists, were busy designing quail T-shirts and trading cards. The T-shirts went for $12 each and the trading cards for $15 in a fund-raising effort resembling an online bake sale.

Nu rör det här sig ännu så länge om triviala summor, men många bäckar små gör en stor å och samtidigt som det idag är enkelt att självpublicera så kan den nya finansieringsmodellen bli en livlina för unga vetenskapsmän och kvinnor som annars aldrig skulle ha en chans att testa sina hypoteser.

Axplock från den nordiska pressen:

DN.se – Kultur & Nöje – Senaste,SvD – Utrikes, NyTeknik – Senaste nytt,

[tags] Kickstarter, IndieGoGo och RocketHub, Vetenskapliga projekt, Crowdsourcing , Forskningsprojekt i USA[/tags]

4 thoughts on “Crowd funding, Internetfinansiering av forskningsprojekt blir verklighet?

  1. Björn Nilsson

    Det finns flera frågor man kan ställa: styrs forskningen åt “rätt” håll (vem avgör vad som är “rätt”, skall pengar, nytta eller ren nyfikenhet styra?), och vem har rätt till forskningsresultaten?

  2. Peter Andersson

    Och medan västerländska forskar-wannabees väntar på pengar så snor kineserna själva forskningsidéen och låter sina egna statsfinansierade universitet dra igång så att de får ett nästintill ointagligt försprång…

Comments are closed.