Politik

USA-regeringen anammar datormolnen, följer den svenska regeringen efter?

På bara några få korta år har USA intagit en helt dominerande och ointaglig ledarställning på ett av huvudområdena av den nya världsomspännande infrastrukturen, nämligen datormolnen

Företag som Amazon, Google, Apple och Microsoft har redan byggt upp gigantiska datacentraler över hela världen som stommen i sina datormoln, om moln nu kan ha en stomme.

Nu tar Obama-regeringen nästa steg genom att flytta över den amerikanska regeringens alla departement och institutioner från sina privata datacentraler med myriader olika och sinsemellan inkompatibla system till federala datorsystem med en enhetlig standard för all mjukvara.

Steve Lohr skriver i New York Times om hur den amerikanska regeringen nu kommer att bli molnbaserad och därigenom spara in miljardbelopp: U.S. to Close 800 Computer Data Centers – NYTimes.com

The federal government plans to shut 40 percent of its computer centers over the next four years to reduce its hefty technology budget and modernize the way it uses computers to manage data and provide services to citizens. Computer centers typically do not employ many people to tend the machines, but analysts estimate that tens of thousands of jobs will most likely be eliminated. The federal government is the largest buyer of information technology in the world, spending about $80 billion a year. The Obama administration, in plans detailed Wednesday, is taking aim at some of that by closing 800 of its sprawling collection of 2,000 data centers. The savings, analysts say, will translate into billions of dollars a year and acres of freed-up real estate. In an interview, Vivek Kundra, chief information officer for the federal government, explained that the data center consolidation was part of a broader strategy to embrace more efficient, Internet-era computing.

Det här är en utomordentligt viktig utveckling och frågan till den som eventuellt läser det här och vet, har den svenska regeringen några liknande planer? Det skulle vara mycket intressant att veta.

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt

Länkar:Amazon Elastic Compute Cloud The Xen virtual machine monitor, Open Cloud Manifesto, Mosso, RightScale, Salesforce

[tags] Cloud Computing, Datormoln, Amazon EC2, RightScale, Amazon Cloud, Bitnami, LongJump, SalesForce,Vivek Kundra, [/tags]