Politik

Vem vinner, Apples Hitchcock-liknande auteur Steve Jobs eller Googles designkomitéer?

John Gruber lägger fram sin auteur-teori, inspirerad av Alfred Hitchcock, som tillbringade somrarna i Scotts Valley här i Silicon Valley.

Vem vinner i den allt hätskare bärsärkagången mellan Apple och Google?

John Gruber, som ni kan se på videon ovan, och känd för sin blogg Daring Fireball har en intressant hypotesi om varför Apple har varit så framgångsrik som han hämtar från Alfred Hitchcocks filmskapande. Det är en version av en hypotes jag har hört på annat håll här i Silicon Valley och som går ut på att designkomitéer i hierarkiska företag egentligen inte fungerar eftersom det i slutändan alltid är den anställde med den högsta lönen i rummet som fattar det slutliga beslutet.

Grubers version av den tesen är att om ett företag som Apple har en allsmäktig chef med oklanderlig designsmak, så kommer man alltid att kunna slå ett företag som Google där de högsta cheferna fokuserar på algoritmer och ingenjörskonst.

Randall Stross skriver i New York Times om Google och Apple och hur de designar sina produkter: What Apple Has That Google Doesn’t – An Auteur – NYTimes.com

At Apple, one is the magic number. One person is the Decider for final design choices. Not focus groups. Not data crunchers. Not committee consensus-builders. The decisions reflect the sensibility of just one person: Steven P. Jobs, the C.E.O. By contrast, Google has followed the conventional approach, with lots of people playing a role. That group prefers to rely on experimental data, not designers, to guide its decisions. The contest is not even close. The company that has a single arbiter of taste has been producing superior products, showing that you don’t need multiple teams and dozens or hundreds or thousands of voices.

Nu är det här en komplicerad fråga och vi får inte glömma att Apple vara ytterst nära att gå i konkurs innan man kom igen i affärsvärldens mest osannolika comeback.

Helt klart är att Apple tack vare Steve Jobs lägger betydligt större vikt på själva designprocessen än de flesta andra företag i Silicon Valley. Man anställer formgivare och ger dom stor frihet att skapa innovativa produkter. Man lägger oerhörd vikt på kvalitet i allt från den kartong som en produkt kommer i till alla detaljer i själva produkten.

Samtidigt visar själva frågeställningen hur IT-världen nu håller på att förändras från en ingenjörsindustri till en konsumentindustri. En iPad eller Android-mobil är utpräglad konsumentprodukt, ungefär som en mikrovågsugn eller CD-spelare.

Och om högste chefen saknar förmåga att se en produkt från användarens perspektiv, om han inte är beredd att använda den själv, så blir produkten sällan speciellt användbar.

Det är något som Steve Jobs och Apple har upptäckt men som andra IT-företag ännu inte riktigt har insett. Och det är den insikten som ger Apple dess försprång.

Axplock från den nordiska pressen:

DN.se – Kultur & Nöje – Senaste,digi.no, digi.no, NyTeknik – Senaste nytt, NyTeknik – Senaste nytt, ITavisen.no, ITavisen.no, ITavisen.no, ITavisen.no, ITavisen.no, ITavisen.no

[tags] LinkedIn, Mountain View,Google, Palo Alto, Stanford University, San Jose, Zynga, Twitter, Oracle, Intel, Hewlett-Packard, Apple, Oracle, Cisco,Electronic Arts, Facebook, Nvidia, Symantec, Yahoo, Juniper, AMD, VMWare, EBay, Tesla Motors, Microsoft, John Gruber, Steve Jobs Apple,ohn Gruber Alfred Hitchcock[/tags]