Politik

Daily Archives: July 27, 2011

Kan bredband rädda rostbältet i den amerikanska Mellanvästern?

Published by:

Den tidigare så stolta stålstaden Youngstown i Ohio.

En gång för länge sen låg USA:s industribälte i Mellanvästern, inte långt från Appalacherna och dess väldiga koltillgångar. Det var kolet som gjorde USA till en stormakt och som drev stålindustrin som i sin tur drev bilindustrin och gav miljoner medelklassamerikaner en dräglig tillvaro i små vitrappade villor i förorterna i Pennsylvania, Ohio, Indiana mm.

Sen kom globaliseringen och jobben försvann till Kina och på några decennier slogs USA:s medelklass ut och det en gång så trygga och idylliska förortslivet försvann. Kanske Obama sammanfattade det bäst i förra valkampanjen när han talade om förbittrade människor som nu bara hade sin bibeln och sina skjutvapen. Ett uttalande som han snabbt fick backa från.

Nu försöker ett antal små universitet i Mellanvästern skapa ett supersnabbt bredband i det amerikanska Rostbältet i hopp om att på så sätt hjälpa till att få området på fötter.

John Markoff skriver i New York Times om projektet och hur skeptikerna tvivlar om hur stort inflytande på företagandet och ekonomin ett sånt projekt kan komma att få: Colleges Join Project for Faster Computer Networks – NYTimes.com

Continue reading

Ger fildelning draghjälp till författare? David Pogues intressanta test

Published by:

Fildelning kostar, om vi får tro myndigheter, förlag och den drakoniska amerikanska Recording Industry Association of America (RIAA), årligen miljarder och är närmast att betrakta som ett av de allvarligaste brott man kan tänka sig i dagens Internet-samhälle.

Regeringar och myndigheter lägger ner stora belopp på att stoppa fildelning världen över trots att det aldrig har bevisats att RIAA och andra antipiratorganisationer verkligen har rätt i sina antaganden. För fildelning är inte ett så enkelt fenomen som många tycks tro.

New York Times välkände teknologi-korrespondent David Pogue skriver i Scientific American om hur han faktiskt testade premissen att han som författare skulle förlora pengar på att lägga ut en gratis-bok i PDF-format på webben, fri för alla att ladda ner. Resultatet blev inte precis vad han hade väntat sig: The Perils of Copy Protection: Scientific American

Continue reading

Algoritmer överallt: Kevin Slavin: How algorithms shape our world

Published by:

Algoritmer är instruktioner för att lösa en uppgift, som ett recept, och algoritmer är vad som har gjort den moderna dataåldern inklusive Internet, Webben, bankväsendet och mobiltelefonin möjlig, för att bara nämna några aspekter av det moderna datasamhället.

Kevin Slavin som dataspelsexpert, har gjort ovanstående presentationen om just algoritmer och deras roll i samhället.

Världen håller på att bli helt beroende av datorer och datorprogram och som vi såg under debatten om massavlyssning i riksdagen för några år sen, så är det i dag en mikroskopisk del av befolkningen som förstår hur den datoriserade världen verkligen ser ut, och hur den fungerar. Vilket är orsaken till att det är viktigt att vi lär oss om datorer och algoritmer.

[tags] Algoritmer, Kevin Slavin[/tags]

Nya spännande datorspråk på Oreillys OSCON 2011 i Portland

Published by:

De har namn som ParaSail
Slate, F#, Seph, Plaid, Wheeler, Magpie; Faust, Kotlin, Gosu och Visage, nya datorspråk som kan komma att bli lika viktiga och inflytelserika som Java, C#, Ruby och PHP.

De har det gemensamt att dom alla presenteras på den pågående öppna kodmässan i Portland i Oregon. Emerging Languages .

Man kan fråga sig hur det kommer sig att det Öppna Ködrörelsen inte bara har överlevt utan nu frodas som aldrig förr. Orsaken är att företag som inte själva vill eller har råd att satsa på produkter som ligger utanför deras egen huvudfokus föredrar att produkter som t.ex. den nu så populära Hadoop förblir Öppen Kod.

Datorspråket Seph, t.ex., ett av de nya språken: har skapats av svensken Ola Binisom har jobbat med JRuby on Rails:
Continue reading