Politik

Algoritmer överallt: Kevin Slavin: How algorithms shape our world

Algoritmer är instruktioner för att lösa en uppgift, som ett recept, och algoritmer är vad som har gjort den moderna dataåldern inklusive Internet, Webben, bankväsendet och mobiltelefonin möjlig, för att bara nämna några aspekter av det moderna datasamhället.

Kevin Slavin som dataspelsexpert, har gjort ovanstående presentationen om just algoritmer och deras roll i samhället.

Världen håller på att bli helt beroende av datorer och datorprogram och som vi såg under debatten om massavlyssning i riksdagen för några år sen, så är det i dag en mikroskopisk del av befolkningen som förstår hur den datoriserade världen verkligen ser ut, och hur den fungerar. Vilket är orsaken till att det är viktigt att vi lär oss om datorer och algoritmer.

[tags] Algoritmer, Kevin Slavin[/tags]

One thought on “Algoritmer överallt: Kevin Slavin: How algorithms shape our world

Comments are closed.