Politik

SCAD, Spontan aortadissektion i kransartären , Sjukvård 2.0 och sociala nätverk i USA

Sociala nätverk är ett viktigt tidsfördriv för miljoner människor, men det är också ett sätt för sjuka människor att nå ut till andra med samma sjukdom, för att kunna utbyta erfarenheter, ge och få tips om behandlingar, läkare, medicin, mm.

Health 2.0-rörelsen är gigantisk här i USA och lovar att förbättra den amerikanska sjukvården på sätt som man aldrig kunde ana för bara några år sen. Den som har chansen bör absolut besöka Health 2.0-konferensen i San Francisco i slutet av september.

Ron Winslow skriver i Wall Street Journal om hur en grupp kvinnor som alla har lidit av Spontan aortadissektion i kransartären, Coronary artery dissection i samband med en förlossning har gått samman och agerat i grupp för att få läkare och forskare att ta sig an deras fall, något som de annars aldrig skulle ha gjort eftersom sjukdomen inte är utbredd nog: When Patients Band Together – WSJ.com

In the past decade, thousands of patients have flocked to Internet chat rooms and message boards for support and advice on managing health problems. The SCAD effort is a rare case of patients using a network as a potent tool to lobby for more research, presenting scientists with a ready-made collection of subjects. In another such effort, researchers in April published a study in the journal Nature Biotechnology initiated by patients with Lou Gehrig’s disease. That study, involving nearly 600 patients, suggested the drug lithium failed to slow progression of symptoms, contrary to findings from an earlier small study.

Det här är en synnerligen positiv utveckling och visar hur den traditionella amerikanska gräsrotsrörelsen med hjälp av sociala nätverk faktiskt kan driva fram ny forskning på sjukvårdsområdet.

Det är intressant att se att Mayo Clinic har hjälpt de här kvinnorna. Mayo Clinic är USA:s kanske mest kända sjukhus, i Rochester i Minnesota. Dom har också en suverän chef för sin sociala mediesatsning som svenska sjukhus som vill börja använda sociala medier och sociala nätverk borde kontakta, nämligen Lee Aase.

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt,SvD – Utrikes, svt.se – SVT Opinion

Länkar och källor
US. Department of Health and Human Services, California Department of Public Health, California Department of Healthcare Services, Patient Protection and Affordable Care Act

Taggar
[tags]Health Care Bill, Sjukvård i USA, Sjukförsäkring i USA, Amerikanska sjukhus, Sjukhus i USA, Mayo Clinic,Massachusetts General Hospital, Johns Hopkins Hospital,Kaiser Permanente, Cleveland Clinic, Stanford Bio-X, Stanford, Hospital, Health 2.0,Patient Protection and Affordable Care Act,Sjukvård 2.0, Health 2.0, Sjukvård 2.0, Spontan aortadissektion, Kransartären, Lee Aase[/tags]