Politik

Daily Archives: September 10, 2011

Gästinlägg: Klas Sandberg om Obama och hur USA tappar inflytande i Mellanöstern

Published by:

Notis: Klas Sandbergs blog Vindskupan är den bästa svenska bloggen om Mellanöstern och USA:s säkerhetspolitik i allmänhet. Hans kommentarer här på bloggen är alltid intressanta och läsvärda. Jag tar mig friheten att uppgradera hans kommentar från igår till gästkommentar, med minimal redigering.

Obama har faktiskt försökt lägga om kursen. Stora delar av problemet ligger begravt i det amerikanska statsskicket.

Det amerikanska systemet består av ett sinnrikt system av balanserande maktcentra där ingen skall tillåtas växa sig för starkt.

Allt är gott och väl. Systemet har tjänat Amerika väl i tvåhundra år problemet är bara att det förutsätter att människorna som använder det är ansvarskännande och förståndiga.

Är de INTE det riskerar man istället den ena låsningen efter den andra.

Du har ett exempel på vad som hände när Obama försökte skärpa tonen mot Israel i början av sin presidentperiod.

Det KUNDE ha blivit vändpunkten. Det KUNDE ha varit den punkt när regeringen Netanyahu hade tvingats börja söka en överenskommelse med palestinierna på riktigt.

Continue reading

Narrative Science, artificial intelligence och datorskrivna nyhetsartiklar

Published by:

Bilden har ingenting direkt med artikeln att göra

Datorer kan förstå och exekvera binär datorkod och utföra sofistikerade logiska instruktioner. Men dom har hittills haft stora problem med att förstå mänskliga språk, som tenderar att vara ologiska, fulla av svårtolkad semantik, fyllda av tom, onödig information och skapade inom snäva ontologiska referensramar som endast människor, om ens dom, kan förstå. Ett paradexempel är “fruit flies like a bana”.

Men allteftersom datorer blir starkare så ökar också deras att språkfärdighet, Google Translate är ett bra exempel på hur datorernas språkförmåga blir allt bättre, till stor del tack vara deras möjligheter att statistiskt analysera texter, som Googles forskningschef Peter Norvig har beskrivit. Mer om Peter Norvig och Googles forskning på språkområdet på den här länken.

New York Times IT-korrespondent Steve Lohr skriver i New York Times om hur Narrative Science,ett startupföretag i Chicago har skapat mjukvara som kan konstruera nyhetsartiklar direkt från data i sportbranschen, något som på sikt kan komma att göra det möjligt för tidningarna att ersätta sportjournalisterna med datorer: Computer-Generated Articles Are Gaining Traction – NYTimes.com

Continue reading

President Obamas omvändelse på vägen till Damaskus, Palestina och den irrelevante Obama

Published by:

Om det är något som en allt större majoritet av det amerikanska folket är överens om, oberoende av politisk hemvist, så är det att president Obama nu är politiskt irrelevant, en föredetting som har gjort bort sig själv och som allt fler nu ser ser som en belastning för USA.

Dana Milbank skriver om hur t.om. Obamas egna partikamrater inte längre respekterar honom: The irrelevancy of the Obama presidency – The Washington Post

Continue reading