Politik

Narrative Science, artificial intelligence och datorskrivna nyhetsartiklar

Bilden har ingenting direkt med artikeln att göra

Datorer kan förstå och exekvera binär datorkod och utföra sofistikerade logiska instruktioner. Men dom har hittills haft stora problem med att förstå mänskliga språk, som tenderar att vara ologiska, fulla av svårtolkad semantik, fyllda av tom, onödig information och skapade inom snäva ontologiska referensramar som endast människor, om ens dom, kan förstå. Ett paradexempel är “fruit flies like a bana”.

Men allteftersom datorer blir starkare så ökar också deras att språkfärdighet, Google Translate är ett bra exempel på hur datorernas språkförmåga blir allt bättre, till stor del tack vara deras möjligheter att statistiskt analysera texter, som Googles forskningschef Peter Norvig har beskrivit. Mer om Peter Norvig och Googles forskning på språkområdet på den här länken.

New York Times IT-korrespondent Steve Lohr skriver i New York Times om hur Narrative Science,ett startupföretag i Chicago har skapat mjukvara som kan konstruera nyhetsartiklar direkt från data i sportbranschen, något som på sikt kan komma att göra det möjligt för tidningarna att ersätta sportjournalisterna med datorer: Computer-Generated Articles Are Gaining Traction – NYTimes.com

The company’s software takes data, like that from sports statistics, company financial reports and housing starts and sales, and turns it into articles. For years, programmers have experimented with software that wrote such articles, typically for sports events, but these efforts had a formulaic, fill-in-the-blank style. They read as if a machine wrote them. But Narrative Science is based on more than a decade of research, led by two of the company’s founders, Kris Hammond and Larry Birnbaum, co-directors of the Intelligent Information Laboratory at Northwestern University, which holds a stake in the company. And the articles produced by Narrative Science are different. Online advertising, while on the rise, has not offset the decline in print advertising. But will “robot journalists” replace flesh-and-blood journalists in newsrooms?

Det här är en del av en större trend med s.k. Big Data, som jag har skrivit om här på bloggen, och här

Allteftersom vi går från analog, pappersbaserad information till digital information så kan datorerna också behandla den informationen, som t.ex. inom sjukvården. Steget därifrån till att kunna uttrycka dragna slutsatser på mänskliga språk är inte så stor som man kanske skulle tro, som Narrative Science har visat, i alla fall inte om man håller sig inom vissa snäva områden, som t.ex. sportjournalistik.

Även om vi inte kan förutsäga framtiden så kan vi vara säkra på en sak, datorerna kommer att ta över allt fler mänskliga jobb och vi kommer att bli allt mer beroende av dom. Jag tvivlar starkt på att det kommer att finnas några av dagens jobb som datorerna inte kommer att kunna sköta.

Framtiden kommer att bestå av ständiga och allt mer frenetiska försök att hitta säkra nisch-jobb som datorerna ännu inte kan klara av.

Länkar: Artificial Intellingence på Wikipedian

Axplock från den nordiska pressen:

digi.no,NyTeknik – Senaste nytt, NyTeknik – Senaste nytt

[tags]Narrative Science , Artificial Intelligence, Artificiell Intelligens, Spoortjournalistik, Datorer och sportjournalistik. [/tags]