Politik

Big Data och du, vad du behöver veta om Big Data, hur det påverkar dig

Big Data är ett nytt begrepp som jag har bloggat om här på bloggen, bl.a. här

Big Data handlar om att all information som överhuvudtaget finns i världen nu digitaliseras, vilket er upphov till oöverskådliga datamängder som nu alla kan analyseras av avancerade dataprogram. Ett bra exempel är FRA:s massavlyssning av alla svenskar, men även mer positivt, Big Data inom sjukvården där sjukjournalerna nu digitaliseras och innehåller allt mer information som läkarna kan använda för att bota oss.

Men Big Data är mer än så. Tack vare verktyg som Apache Hadoop och de allt öppnare regeringsarkiven i USA och EU så kan helt vanliga människor få tillgång till data och avancerade dataanlys som tidigare var förbehållen regeringar och myndigheter. Big Data kommer att leda till en fullkomlig revolution av beslutsfattningen på alla nivåer. Det kommer inte längre nödvändigtvis att bli cheferna som bestämmer, om låga tjänstemän utrustade med moderna analysverktyg kan visa att beslutet inte stämmer med verkligheten.


Samtidigt är Big Data sammanflätat med integritetsfrågor. Bryr vi oss om att FRA skickar personinformation om oss till USA och andra allierade? Vet vi hur våra sjukjournaler används? Vad betyder det att en sjukjournal är anonymiserad och kan man lista ut vem som är vem i anonymiserade sjukjournaler eller FRA-dokument? Svaret är: ibland.

Big Data spar liv inom sjukvården, hjälper oss förstå sammanhang som komplicerade vädermönster och detaljer kring den globala uppvärmningen, den gör oss tillgång till komplicerad information vi hittills aldrig har kunnat ana ens fanns, som detaljinformation om vår egen hälsa, men den kommer till ett pris, och det priset kan, om vi inte aktar oss och sätter oss in i vad Big Data är och hur det används, bli mycket högt. Exempel: tack vare Big Data kan sjukhus i detalj mäta hur effektiva varje enskild läkare är.

Axplock från den nordiska pressen:

svt.se – SVT Opinion

[tags]Big Data, Big Data USA, Big Data Sverige, Big Data inom sjukvården [/tags]

6 thoughts on “Big Data och du, vad du behöver veta om Big Data, hur det påverkar dig

 1. Christer W

  Bossebus, som jag ser det så är läkare som fnattar runt på akuten i 36 timmar en fara för allmänhetens hälsa och liv och det är definitiv inte schemalagd arbetstid vars syfte är att få ut det bästa av läkaren.

 2. Bossebus

  CW:

  Om det är ett av kriterierna för att definiera 100% så ja. Frågan är hur det viktas mot de som fnattar runt på akuterna 36 timmar i sträck eller betraktas det som schemalagt?

 3. Bossebus

  Måhända kunde du beskriva hur en perfekt 100% effektiv läkare ser ut och vilka kriterier skall definiera effektiviteten?
  Jag antar att effektiviteten skall kopplas till någon form av ersättningssystem.

  Kunde fråga mer men du kan ju börja med att förklara ovanstående. 😉

 4. Björn Nilsson

  Spelar ingen roll om chefen är dum som ett spån, chefen bestämmer, chefen sätter lönen. Att meritokrati skulle vända upp och ned på det påstods ju för länge sedan när IT i sin moderna form var ganska fräsch och en del ungdomar kunde mer än cheferna. Men det var ju i alla fall inte de som var chefer, i den mån de inte bildade egna företag och gjorde sig själva till VD eller liknande.

  Angående anonymisering så antar jag den bara kan fungera om det inte finns något i den “anonyma” datafilen som kan kopplas till en annan fil där det finns samma uppgift. Kallas det inte relationsdatabashantering? Finns namn, adress, någon kod i stil med födelsenummer, eller något som gör att man kan krympa sökningen i andra filer till en hanterbar mängd, i den “anonyma” datamängden så är den väl ganska lätt att knäcka? Eller har jag fel?

Comments are closed.