Politik

Silicon Valleys innovativa Codeacademy, viktig websajt för blivande programmerare

Klicka på CodeAcademy

Allteftersom världen nu snabbt digitaliseras så blir datorprogrammering allt viktigare. De flesta vetenskapsmän idag kan t.ex. programmera eftersom allt fler experiment nu utförs i avancerade matematiska datormodeller.

Men hur lär man sig att programmera? I ett försök att skaka om rejält på utbildningsområdet så har Zach Sims och Ryan Bubinski skapat Codeacademy här i Silicon Valley som redan har locket över en halv miljon användare från världen över att börja lära sig programmera.

Jenna Wortham skriver i New York Times om den löftesrika CodeacademyCodecademy Offers Free Coding Classes for Aspiring Entrepreneurs – NYTimes.com

… The idea led to Codecademy, an online tool designed to give computer science newbies a crash course in the basics. Codecademy was introduced less than a month ago, and since then, more than 550,000 people have used the site, completing more than six million exercises. Mr. Sims said most users do more than just peruse the site; they spend time working their way through the exercises. “These days, everyone wants to be an entrepreneur,” he said. Mr. Sims admits that it would be difficult for someone to build the next Twitter or Gilt after running through the exercises on the site. But the company hopes to add to its collection of classes by crowdsourcing them from the Web. Already, more than 8,000 developers have submitted sample lessons, which the Codecademy founders hope to add to the Web site soon. In addition, they’re working on adding a diverse catalog of languages that will add to the international appeal of the site.

Att programmera idag är en helt annan upplevelse än det var för bara några decennier sedan kompilatorteknologin var så mycket mer primitiv. Då ägdes de stora datorspråken vanligtvis av stora företag som var de enda som kunde mobilisera de resurser som behövdes för att skapa ett nytt datorspråk. Idag skapas de flesta nya datorspråk av små grupper eller t.o.m. av individer som sen marknadsför språken på webben.

Det populära språket PHP skapades t.ex. av den danske grönlänningen Rasmus Lerdorf, Ruby av Japanen Yukihiro Matsumoto och Python av Guido van Rossum.

Zach Sims och Ryan Bubinski hoppas nu kunna använda Crowd Sourcing för att expandera sin websajt, och eftersom allt idag handlar om antalet besökare och sociala nätverk så verkar det som om Codeacademy med sina halv miljoner användare kan komma att bli enastående framgångsrikt.

Codeacademy är ju också något som den svenska skolan borde börja använda. Men man verkar inte ha någon insikt i hur viktigt det är att skolbarnen lär sig programmera från första årsklassen, för att det lär dom tänka logiskt.

Axplock från den nordiska pressen:

digi.no,NyTeknik – Senaste nytt

[tags] Stanford University, San Jose,Twitter, Apple, Oracle, Cisco, Facebook, Nvidia, Symantec, Yahoo, Juniper, AMD, VMWare, Microsoft,Zach Sims och Ryan Bubinski , Codeacademy [/tags]