Politik

Meetup, mingel och IT-ingenjörer, gräsrötterna tar över från etablerade konferensföretag

Bild från Silicon Valley Cloud Computing Group i San Jose idag, lördag.

När IT-teknologin började växa på allvar på 1980-talet så armbågade sig kommersiella konferensföretag in med gigantiska årliga IT-konferenser med tusentals deltagare och avgifter på bra mycket över $1000 per skaft.

Konferenserna varade i fyra-fem dar och med resa och hotellavgifter så kunde dom lätt gå på mellan två och tre tusen dollar.

Idag går IT-utvecklingen så snabbt att en årlig konferens inte längre är till mycket hjälp, ungefär som att få en tidning som kommer en gång per år, och med ekonomin i rännstenen så har vi fått två nya slags IT-konferenser som nu hotar de stora konferensarrangörerna.

Den ena är de s-k. icke-konferenserna som nu även har hållits i Sverige. Den andra, betydligt mer intressanta är Meetup, gräsrotsgrupper som träffas en gång i månaden kring ett visst ämne för att mingla och lyssna på föredrag. Silicon Valley Cloud Computing Group en av de mest framgångsrika grupperna har bra mycket över 5000 medlemmar, vilket ger den makt och inflytande. Företag donerar mötesplats och mat och träffarna spelar en allt viktigare roll för alla som vill hänga med på den allra senaste utvecklingen inom ett visst IT-område. Talarna är för det allra mesta experter från ledande IT-företag och minglet kan lättast beskrivas som intensivt med tips om jobb.

Silicon Valley Cloud Computing Groups lördagsmöte var en regelrätt IT-konferens med 800 registrerade deltagare, 15 föredrag i tre olika “spår”, plus mat och mingel, allt gratis.

De här Meetupgrupperna hjälper till att sprida kunskaper om den allra senaste IT-teknologin med ljusets hastighet runt omkring Silicon Valley och företag som Google och nu senast eBay vill alla vara med och sponsra de här mötena. Det ger bra PR bland IT-ingenjörerna.

Jag kan lägga till att de flesta Meetup-mötena brukar hållas under veckan, omkring 18:30-21:00.

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt, ITavisen.no, ITavisen.no, ITavisen.no

[tags]Meetup, IT-konferencer, Silicon Valley, Silicon Valley Cloud Computing Group [/tags]