Politik

Vad kan du om Heroku? På räls till datormolnen för dagens startupföretag

Klicka på Heroku

En av orsakerna till att dagens IT-ingenjörer kan vara så extremt produktiva är den Öppna Kodrörelsen och alla de integrerade verktyg som idag gör det möjligt att blixtsnabbt distribuera färdigskrivna applikationer till datormolnen.

Just distributionsledet är något man sällan talar om när man skriver om datormolnen, men på lördagens datormolns-mässa i San Jose som jag skrev om igår, så var det vad man mest talade om. Att programmerare idag inte längre behöver bry sig om hur man paketerar, testar och distribuerar applikationer och hela produkter, det är allt automatiserat och uppkopplat till datormolnen. Mest Amazon men även Googles Appengine och Microsofts Azure.

Salesforce-ägda Heroku från San Francisco är en s.k. Platform som Service, PaaS, som
startades redan 2007 och som idag har nära 120 000 applikationer på sin plattform i datormolnen. Mest Ruby men också Java och Clojure-applikationer.

Heroku är ett av de ledande verktygen för den som vill skriva applikationer för datormolnen; ett verktyg som förenklar den ofta tråkiga och tidsödande distributionen och uppdateringen av applikationer.

Det skulle vara intressant att höra om man även använder Heroku i Sverige och Skandinavien?

Axplock från den nordiska pressen:

Nyheter – Nyheter,NyTeknik – Senaste nytt, ITavisen.no, ITavisen.no, ITavisen.no, ITavisen.no,

[tags] Heroku, Ruby on Rails, Clojure, Java, Datormolnen, Salesforce, Microsoft Azure, Amazon EC2, Google AppEngine[/tags]