Politik

NoSQL-databasen MongoDB ersätter MySQL för webb och datormonlentreprenörer

Klicka på bilden för att ladda ner boken.

En gång för oerhört länge sen så fanns det en öppen kod-databas i Sverige som hette MySQL och som med tiden blev oerhört populär bland alla startupföretagen. Det gick så långt så att man uppfann en förkortning, LAMP, som stod för Linux, Apache, MySQL och PHP, som stod för de integrerade IT-produkter som användes som en “stack” av alla entreprenörer världen över.

På en datormolnkonferens här i Silicon Valley förra veckan frågade en av presentatörerna hur många det var som använde eller ens kände till MySQL och några enstaka armar lyftes
i den överfulla aulan.

Idag är det allt oftare s.k. NoSQL-databaser som gäller, speciellt i datormolnen.

Jag har själv börjat leka med MongoDB och installerat den på en av mina Windowsmaskiner, tillsammans med XAMPP från Apache Friends och det är mycket lätt och man kan köra både MySQL och MongoDB samtidigt under Apache.

MongoDB använder alltså inte SQL-språket utan manipulerar samlingar av dokument i en binär version av JSON som kallas BSON.

Datan är vanligtvis strukturerad och ser typsikt ut så här:

{
“username” : “bob”,
“address” : {
“street” : “123 Main Street”,
“city” : “Springfield”,
“state” : “NY”
}
}

Och man söker den så här:

db.users.find({“address.state” : “NY”})

Det betyder att MongoDB är betydligt enklare att använda i dagens objektorienterade språk än klassiska SQL-baserade databaser som MySQL.

Det är tack vare MongoDB och integrerade objektorienterade ramverk som Ruby On Rails som dagens IT-programmerare kan uppnå sin rent fenomenala produktivitet.

För den som vill börja med MongoDB så finns det en suverän bok som man kan ladda ner gratis på Webben, Kristina Chodorow and Michael Dirolfs utmärkta : MongoDB: The Definitive Guide

För den som vill läsa en kort introduktion till MongoDB så kan jag rekommendera Karl Seguins lilla behändiga The Little MongoDB Book, även den fritt tillgänglig på webben.

En ny IT-världs med nya verktyg och nya lösningar. MySQL har hela 16 år på nacken medan MongoDB släpper så sent som 2009. Och MySQL såldes som alla vet till Sun som sedan köptes av databasföretaget Oracle. Knappast den bästa förvaltaren av MySQLs arv.

Jag kommer själv att byta ut MySQL med MongoDB i det ramverk jag använder för att blogga. MongoDB är glödande hett just nu. Och om ni är ute och festar kring Sturen i Stockholm eller på University Avenue här i Silicon Valley så vet ni att om ni bara kan strör in “MongoDB” i konversationen så kommer alla att nicka och säga till sig själva “ja men så är det ju, helt riktigt, katten vad han kan”.

Ett mycket matnyttigt ämne att lära sig.

Axplock från den nordiska pressen:

digi.no,ITavisen.no

[tags] MongoDB, Oreilly MongoDB The Definitive Guide, NOSql databaser, Silicon Valley, Icke SQL[/tags]