Politik

Daily Archives: October 3, 2011

Måste läsas, Stephen Mitchells fräna nyöversättning av Iliaden med runda ord

Published by:

Homeros Iliaden är en bok som man helt enkelt måste läsa om man överhuvudtaget kan läsa. Den är en del av vårt mänskliga arv och tillsammans med bl.a. Platon och Aristofanes en del av det grekiska arv som fortfarande formar västvärlden.

Jag lärde mig tyvärr själv aldrig grekiska men har istället läst och njutit av både Robert Fitzgeralds och Robert Fagles översättningar.

Vad som slog mig när jag vid vuxen ålder började läsa de grekiska klassikerna var hur förbluffande moderna de var, speciellt i jämförelse med den åldersdigna bibeln som min mamma ville pracka på mig för att få mig att konfirmera mig. Jag gick på en enda lektion med en mycket osympatisk präst, tyckte jag då i alla fall, i byggnaden alldeles intill ärkebiskopsgården i Uppsala, sen vägrade jag att gå någon mer gång.

När jag sedan öppnade första sidan av Aristofanes Molnen som är minst 400 år äldre än Nya Testamenten så vägrade jag först att tro att något så gammalt kunde vara så modernt och dessutom humoristisk. Och när jag kom till Sofokles Antigone så stod det helt klart att den grekiska kulturen befann sig på ett helt annat plan än den primitiva landsortskultur som speglas i Nya Testamentet.

Nu, som Alexandra Alter skriver i Wall Street Journal, så kommer den kände översättaren Robert Mitchell med en ny och synnerligen frän översättning Daring New ‘Iliad’ Translation by Stephen Mitchell – WSJ.com

Continue reading

En spännande ny knapp öppnar möjligheter till att sponsra och donera till USAbloggen

Published by:

Som Sveriges mest folkkära, kontroversiella, disruptiva, provokativa och inte minst olästa blogg, så är USABloggen med över 11 000 inlägg och ett i det närmaste oändligt antal vassa och inte minst förödande kommentarer nu snart inne på sitt åttonde år av att belysa, kritisera, förvilla och desinformera, eller det kanske skulle vara desinfektera, om dagens amerikanska samhälle och hur det är att bo här i Silicon Valley i Kalifornien.

Continue reading

Trygve Reenskaugs Model–view–controller, Web 2.0 och den IT-baserade globaliseringen

Published by:

En av de datavetare som jobbade här i Silicon Valley under dalens första storhetstid i slutet av 1970-talet va norrmannen Trygve Reenskaug. Även om han bara tillbringade ett år här så skulle det designmönster han uppfann på Xerox Palo Alto Research Center, Xerox PARC, att få vittgående effekter långt fram i tiden.

Hade det inte varit för Reenskaugs insikt om att man inte längre kan acceptera den spagettikod som programmerarna då med förkärlek skrev och som blev allt svårare att förstå och sedan underhålla, så hade
den moderna programmeringsindustrin aldrig vuxit fram.

Reenskaug visade att om man separerar själva datan och de rutiner som hanterar datan från hur datan sedan presenteras för användaren, dvs användargränssnittet, genom att ha båda komponentekrarna kommunicera via en mellanhand, en s.k. controller, så kan man sen lätt byta ut hela användargränssnittet och ersätta det med ett nytt utan att påverka datarutinerna.

Vilket nu har gjort pekskärmsmobilerna och surfplattorna möjliga.

Continue reading

Drönarkriget och samhällets robotisering, nu tar datorerna över

Published by:

RQ-1 / MQ-1 Predator

Det är ovanligt att de som lever i en viss tidsålder själva kan skilja mellan fundamentala och mer ytliga förändringar. När jag själv började programmera i början på 80-talet var det på en s.k. hemdator som då ansågs som en leksak av gamla ärrade stordatorprogrammerare. Hur många inser ens idag att pappersbokens dagar nu är räknade. När jag började blogga om det för något år sen blev det i det närmaste en bloggstorm mot att pappersboken någonsin skulle kunna hotas.

Continue reading