Politik

Trygve Reenskaugs Model–view–controller, Web 2.0 och den IT-baserade globaliseringen

En av de datavetare som jobbade här i Silicon Valley under dalens första storhetstid i slutet av 1970-talet va norrmannen Trygve Reenskaug. Även om han bara tillbringade ett år här så skulle det designmönster han uppfann på Xerox Palo Alto Research Center, Xerox PARC, att få vittgående effekter långt fram i tiden.

Hade det inte varit för Reenskaugs insikt om att man inte längre kan acceptera den spagettikod som programmerarna då med förkärlek skrev och som blev allt svårare att förstå och sedan underhålla, så hade
den moderna programmeringsindustrin aldrig vuxit fram.

Reenskaug visade att om man separerar själva datan och de rutiner som hanterar datan från hur datan sedan presenteras för användaren, dvs användargränssnittet, genom att ha båda komponentekrarna kommunicera via en mellanhand, en s.k. controller, så kan man sen lätt byta ut hela användargränssnittet och ersätta det med ett nytt utan att påverka datarutinerna.

Vilket nu har gjort pekskärmsmobilerna och surfplattorna möjliga.

Reenskaugs upptäckt Model View Controller eller MVC var en av de många innovationerna som gjordes på PARC och som lade grunden för den moderna dataåldern: laserskrivaren, PostScript, Ethernet, det grafiska användargränssnittet samt objektorienterad programmering. Historien om hur Steve Jobs en dag bjöds in till PARC och erbjöds allt vad man hade att erbjuda utan att behöva betala ett öre är känd. Det var ett misstag som Jobs själv aldrig skulle upprepa.

Jamie Munro har skrivit en bok om MVC i Microsoft-miljö i O’Reilly-serien, en serie böcker som alla har de gemensamt att de är lättillgängliga, innehåller praktiska exempel och vanligtvis håller en hög teknisk standard:

There’s no need to reinvent the wheel every time you run into a problem with ASP.NET’s Model-View-Controller (MVC) framework. This concise cookbook provides recipes to help you solve tasks many web developers encounter every day. Each recipe includes the C# code you need, along with a complete working example of how to implement the solution. Learn practical techniques for applying user authentication, providing faster page reloads, validating user data, filtering search results, and many other issues related to MVC3 development.

En annan av de stora datavetarna som jobba på Xerox PARC samtidigt med Reenskaug var Alan Kay som uppfann Smalltalk det objektorienterade språk som skulle komma att introducera de objekt-orienterade språken till USA.

Ett intressant sammanträffande är att de faktiskt var två norrmän som uppfann det första objektorienterade språket, Simula, nämligen Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard

Jag har själv haft privilegiet att träffa Trygve Reenskaug här i Silicon Valley och även avnjuta en mycket trevlig lax-middag i hans hem högt ovanför Oslo.

Axplock från den nordiska pressen:

digi.no,ITavisen.no

[tags]Trygve Reenskaug, Model–view–controller, MVC. Patterns , Xerox Parc[/tags]