Politik

Två helt olika personer, president Obama från svensk och amerikansk horisont

Efter George Bush kom Barack Obama som en liberal förnyare i sann europeisk anda. Trodde man i alla fall.

Idag är bilden av Obama en helt annan i USA. Han har visat sig vara betydligt mer konservativ än han visade under valkampanjen, fortsatt George Bushs krig mot terrorismen, visat begränsat entusiasm för Jasminrevolutionen i Mellanöstern, vänt sig mot palestinsk självständighet, ställt sig avvisande mot HBT-människornas kamp för likaberättigande i USA, och i allmänhet svikit sina liberala och progressiva gräsrötter som få andra presidenter i USA:s historia.

Men utanför USA så behåller Obama sin liberala fernissa och Stig Fredrikson ger den svenska bilden på Obama i Svenska Dagbladet, en bild som drastiskt skiljer sig från den amerikanska: Cirkusen i Washington skadar USA | Näringsliv | SvD

Teapartyrörelsen har Ronald Reagan som en av sina stora idoler. Men hans försonliga ton mot politiska motståndare har de inte tagit efter. De ser i Ronald Reagan en president som var tuff i försvaret av USA:s intressen i världen och av den vanlige amerikanen mot etablissemanget i Washington. Barack Obama är en helt annan politiker. Hans stil är intellektuell och resonerande, han anstränger sig att förstå den andra sidans argument och söker kompromisser. Det gör honom till en vekling, enligt motståndarna. Men Barack Obama är nog snarare en president för dagens USA. Han har insett att det inte längre går att tala maktspråk i världen eftersom USA:s ställning ständigt försvagas. Han vet att i kongressen måste han söka samförstånd för att få igenom nödvändig lagstiftning. Vår tids amerikanske president är inte en ensam hårding till cowboy utan en förhandlande medspelare.

Orsaken till att den svenska synen på Obama skiljer sig så markant från den amerikanska är givetvis att svenskarna inte tvingas leva med konsekvenserna av Obama politik, inte direkt i alla fall.

Samtidigt kan vi fråga oss om inte Stig Fredrikson artikel visar upp hur svenska värderingar påverkar vår syn av USA. Vi tror att Men Barack Obama är nog snarare en president för dagens USA. Han har insett att det inte längre går att tala maktspråk i världen eftersom USA:s ställning ständigt försvagas.. Men en sån inställning går stick i stäv med hur amerikanerna ser sig själva och sitt land, något som brukar sammanfattas under begreppet American Exceptionalism , något som alla amerikanska skolbarn får lära sig från barnsben.

Den svenska bilden av USA som ett större Sverige kommer alltid, som jag ser det, att förbli en chimär, ett inbillningsfoster, en önskedröm om USA som ett stort och kramgott Sverige, ungefär som mors lilla Olle som gick i skogen men som förblev en inte helt ofarlig björn.

Vad vi inte vill erkänna är att amerikanerna helt enkelt inte vill att deras regering ska förhandla med omvärlden, inte i onödan och inte än på några generationer i alla fall.

Det är inte så som stormakter fungerar. Men bilden av det goda USA är något som sitter så djupt i den svenska folksjälen att den aldrig kommer att försvinna. Oavsett vad Obama gör.

Länkar:www.whitehouse.gov

[tags] President Obama, Barack Obama, Vita Huset, Breaking News, Political News, White House, Joe Biden, Rahm Emanuel, Obamas Budget, Obama Budget, Amerikansk Politik,2012 Election , Barack Obama , Obama Fundraising , Elections 2012 , Barack Obama Fundraising , Barack Obama 2012 , Barack Obama 2012 Fundraising , Barack Obama Fundraising 2012 , Obama 2012 , Obama 2012 Fundraising , Obama Fundraising 2012 , Politics News,, [/tags]

2 thoughts on “Två helt olika personer, president Obama från svensk och amerikansk horisont

  1. Jan Wiklund

    San: Du har rätt i att alla stater i grunden är maffior – alltid ute efter att ta för sig maximalt och dela med sig minimalt. Men ju större stat desto hänsynslösare; små stater är tvungna att del med sig. USA kunde, med 50% av världens produktion under sin kontroll, strunta i alla hänsyn på 50-60-talen, något ingen annan stat har kunnat med undantag för Spanien på 1500-talet och kanske England på 1800-talet.

  2. San

    Obama söker kompromisser med Republikanerna, vad du efterlyser är den kompromisslöse Obama som Stig Fredriksson skriver att Obama inte är. Detta gör naturligtvis många liberaler besvikna, men Inget av detta borde förvåna, eftersom Obama i valet sa att han skulle vara en enande kraft och söka kompromisser.

    Amerikansk exceptionalism skiljer sig inte från något annat lands exceptionalism. Ett land som har makten att dominera tar alltid den, så fungerar folkviljan, den är alltid egennyttig och själv rättfärdigande. USA kompromissar när de måste, precis som EU och Kina.

Comments are closed.