Politik

Ny version av C++ språket, C++11, Bjarne Stroustrups danska datorspråk som Gud inte helt har glömt bort

Bjarne Stroustrup.

Det värsta med den oerhört otrevlige svenske politikern Per Ahlmark är att han i skymningsljus lätt kan misstas för den genomhygglige dansk-amerikanske dataspråksexperten Bjarne Stroustrup, nu professor vid Texas A&M University.

Och för den som inte känner honom så är Bjarne Stroustrup, som uppfann dataspråket C++ på 1980-talet , ett mycket stort namn inom dataforskningen, så nära en halvgud, en s.k. demi-god, som man överhuvudtaget kan komma. Småflickor niger och härdade finniga tonåriga dataspelsveteraner bockar under kepsarna när de träffar Bjarne.

C++ blev oerhört inflytelserikt som en objektorienterad version av det dataspråket C och fick hundratusentals amerikanska och utländska programmerare att anamma den objektorienterad programmeringsparadigmen som hade startats i Norge med Simula-språket redan på 1960-talet.

Men C++ uppfattades som alltför komplicerat och i början på 1990-talet ledde en annan halvgud, James Gosling ett team på Sun Microsystems i Silicon Valley ett team som utvecklade Java-språket som snabbt kom att ersätta C++ för allt utom för utvecklingen av kompilatorer, operativsystem, dataspel och annan kod som måste kunna köras så snabbt som överhuvudtaget möjligt.

Gavin Clarke skriver i The Register om att en ny version av C++-språket nu har släppts, en versionsom man hoppas kommer att göra C++ relevant för bl.a.appar i mobiltelefoner: Sutter: C++11 kicks old-school coding into 21st century The Register

C++11 is the first major revision to one of the world’s most popular programming languages in 13 years. The update will position apps using the language for coding for the next two decades. C++11 was published by the ISO on Tuesday following ratification of the standard in August. One of the biggest changes in the spec helps make C++ a little more Java-ier: the introduction of a standardised multi-core-friendly memory model that Java has had since 2005. The standardised memory model is intended to save developers from having to build or pick their own libraries in order to achieve concurrency in C++11 applications. The idea is to introduce greater consistency in the way apps are built when running on the kind of multi-core processor chips that power servers in data centres and can be found in the smartphones running in your hand.

Idag håller Java-språket i sin tur på att hotas av nya språk som PHP, Ruby, och Python,Scala mm, som dock inte ännu kan användas för de mer resurskrävande arbetsuppgifter man krävs av de transaktionssystem som används på banker, flygbolag, försäkringsbolag mm. och dom kommer säkert i sin tur snart att hotas av ännu nyare språk.

Och som sagt, kompilatorer och operativsystem skrivs fortfarande med förkärlek i C++ och för den som vill lära sig datorspråk på allvar så måste man lära sig både C och C++språken.

Länkar: C++ språkets hemsida

Axplock från den nordiska pressen:

SvD – Senaste nytt, SvD – Senaste nytt, Nyheter,ITavisen.no

[tags] Datorer, Computers,C++, C-språket, Bjarne Stroustrup, Datorspråk, Kompilatorer, C++11[/tags]