Politik

En av Silicon Valleys verkligt stora, John McCarthy, dataspråket Lisps skapare, dör.

Det är ett tecken på hur ung datavetenskapen ännu är att många av de stora pionjärerna från 1950 och 1960-talen fortfarande är i livet. När en av de stora pionjärerna, Dennis Ritchie, gick bort för ett par veckor sedan så var han endast fyllda 70.

När vi nu nås av budet att Stanfordprofessorn John McCarthy har dött, fyllda 84 så är det med insikten att en epok nu går i graven med honom.

John McCarthy var en av de verkligt stora inom datavetenskapen. Han uppfann Lisp-språket redan 1958, det näst aldsta programmeringsspråket i världen och fortfarande ett av de modernaste och mest inflytelserika, speciellt inom den viktiga artificial intelligence-forskningen.

Den mest kända Lisp-dialekten idag är Rich Hickey Clojure från 2007, som är mycket populär idag och bl.a.stöds av utvecklingsplatformen Heroku.

Wall Street Journals Stephen Miller skriver på ledande plats i Wall Street Journal om den store John McCarthy: McCarthy, a Founder of Artificial Intelligence, Dies at 84 – WSJ.com

John McCarthy, who helped pioneer computer chess, played a match in 1966. He came to think the game was a distraction for programmers. He devised the programming language Lisp, a favored tool of software developers for more than a half-century. Mr. McCarthy, who died Monday at age 84, brought a mathematician’s rigor to computing. “He who refuses to do arithmetic is doomed to talk nonsense,” he wrote in a 1995 paper.

Collaborating with other pioneers of early computing, Mr. McCarthy worked on one of the first chess-playing programs with British researcher Alan Turing and edited an early volume of papers on artificial intelligence with Claude Shannon, the father of information theory. Mr. McCarthy coined the phrase “artificial intelligence” for a 1956 conference he organized at Dartmouth College with longtime collaborator Marvin Minsky, Mr. Shannon and others.

Det viktiga med dataspråk som Lisp är att de ofta kan försvinna ett tag för att sen hoppa upp igen i ny skepnad. John McCarthy uppfann t.ex. garbage collection, på svenska Skräpsamling, dvs automatiska metoder för att återvinna arbetsminne tilldelats dataobjekt och som aldrig kommer att användas igen, och frigör dessa automatiskt, utan vilken dataspråket Java eller Microsofts .Net aldrig hade blivit så framgångsrika som de har blivit.

Och den som eventuellt trodde att Artificial Intelligence inte var viktigt bör begrunda att När Googles forskningschef Peter Norvig och Sebastian Thrun gav en webbaserad introduktionsklass i Artificial Intelligence på Stanford så fick dom 100 000 studenter från hela världen, på webben, en av de mest framgångsrika och spännande webbaserade kurserna någonsin. Minst lika framgångsrik som den omskrivna Khan Academy.

Peter Norvig har en mycket bra hemsida om Artificial Intelligence.

[tags] LinkedIn, Mountain View,Google, Palo Alto, Stanford University, San Jose, Zynga, Twitter, Oracle, Intel, Hewlett-Packard, Apple, Oracle, Cisco,Electronic Arts, Facebook, Nvidia, Symantec, Yahoo, Juniper, AMD, VMWare, EBay, Tesla Motors, Microsoft,Lisp, John McCarthy, Artificial Intelligence , Garbage collection[/tags]